Podmenu Formularze

Zawiera polecenia do aktywacji trybu projektowania formularzy, włączania/wyłączania kreatorów kontroli i wstawiania kontrolek formularzy do dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Formularze.


Tryb projektu

Włącza lub wyłącza tryb projektu. Ta funkcja służy do szybkiego przełączania między trybem projektu a trybem użytkownika. Aktywuj, aby edytować formanty formularza, dezaktywuj, aby używać formantów formularza.

Kreator formantu

Określa, czy w chwili wstawienia nowego formantu ma zostać automatycznie uruchomiony kreator. To jest ustawienie globalne dotyczące wszystkich dokumentów.

Właściwości formantu

Otwiera okno dialogowe do edycji właściwości wybranego formantu.

Właściwości formularza

W tym oknie dialogowym możesz określić między innymi źródło danych i zdarzenia dla całego formularza.

Nawigator formularza

Otwiera pasek narzędzi Nawigator formularza. Nawigator formularza wyświetla wszystkie formularze i podformularze bieżącego dokumentu wraz z ich formantami.

Kolejność aktywacji

Otwiera okno dialogowe Kolejność aktywacji, dzięki czemu możesz zmienić kolejność, w jakiej pola formantu uzyskują fokus, gdy użytkownik naciska klawisz Tab.

Dodaj pole:

Otwiera okno, w którym można wybrać pole bazy danych w celu dodania do formularza.

Otwórz w trybie projektu

Otwiera formularze w Trybie projektu, aby można było edytować formularz.

Automatyczny fokus formantu

Prosimy o wsparcie!