LibreOffice i Internet

Poniżej zawarto informacje związane z Internetem. Słownik wyrażeń związanych z Internetem dostarcza objaśnień najważniejszych pojęć.

Szablony HTML

Aby utworzyć nową stronę internetową, otwórz nowy Dokument HTML poprzez wybór Plik - Nowy.

Prosimy o wsparcie!