Obsługa platformy Java

LibreOffice obsługuje platformę Java, umożliwiając uruchamianie aplikacji, apletów i składników opartych na architekturze JavaBeans.

Obsługa platformy Java przez pakiet LibreOffice wymaga zainstalowania środowiska Java 2 Runtime Environment. Instalacja tego oprogramowania była możliwa podczas instalacji pakietu LibreOffice, jeśli nie było ono obecne w systemie. W razie potrzeby można tego dokonać również teraz.

Aby móc uruchamiać aplikacje w języku Java, należy aktywować jego obsługę w pakiecie LibreOffice.

Ikona notatki

Aby móc korzystać ze sterownika JDBC, należy dodać ścieżkę do jego klasy. Wybierz pozycje – LibreOffice– Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Ścieżka do klas. Po dodaniu ścieżki należy ponownie uruchomić program LibreOffice.


Ikona notatki

Zmiany wprowadzone na karcie – LibreOffice – Zaawansowane zostaną uwzględnione, nawet jeśli wirtualna maszyna Javy (JVM) została wcześniej uruchomiona. Po zmianie ścieżki ClassPath konieczne jest ponowne uruchomienie pakietu LibreOffice. Dotyczy to także zmian ustawień w sekcji – Internet – Proxy. Ponownego uruchomienia pakietu nie wymagają tylko zmiany w polach "Serwer proxy HTTP" i "Serwer proxy FTP" oraz podanie portów dla tych serwerów. Ustawienia są uwzględniane po kliknięciu przycisku OK.


Prosimy o wsparcie!