Słowniki

W tym rozdziale zawarto ogólny słownik terminów technicznych stosowanych w pakiecie LibreOffice.oraz listę terminów związanych z Internetem.

Słownik ogólny

Niniejszy słownik zawiera wyjaśnienia najważniejszych wyrażeń używanych w LibreOffice.

Słownik wyrażeń związanych z Internetem

If you are a newcomer to the Internet, you will be confronted with unfamiliar terms: browser, bookmark, email, homepage, search engine, and many others. To make your first steps easier, this glossary explains some of the more important terminology you may find in the Internet, intranet, mail and news.

Please support us!