Słowniki

W tym rozdziale zawarto ogólny słownik terminów technicznych stosowanych w pakiecie LibreOffice.oraz listę terminów związanych z Internetem.

Słownik ogólny

Niniejszy słownik zawiera wyjaśnienia najważniejszych wyrażeń używanych w LibreOffice.

Słownik wyrażeń związanych z Internetem

Jeśli jesteś nowicjuszem w Internecie, napotkasz nieznane terminy: przeglądarka, zakładka, poczta e-mail, strona główna, wyszukiwarka i wiele innych. Aby ułatwić Ci pierwsze kroki, ten glosariusz objaśnia niektóre ważniejsze terminy, które możesz znaleźć w Internecie, intranecie, poczcie i wiadomościach.

Prosimy o wsparcie!