Słowniki

W tym rozdziale zawarto ogólny słownik terminów technicznych stosowanych w pakiecie LibreOffice.oraz listę terminów związanych z Internetem.

Słownik ogólny

Niniejszy słownik zawiera wyjaśnienia najważniejszych wyrażeń używanych w LibreOffice.

Słownik wyrażeń związanych z Internetem

Jeżeli nie jesteś doświadczonym użytkownikiem Internetu, zetkniesz się z nowymi pojęciami: przeglądarka, zakładka, e-mail, strona www, wyszukiwarka i innymi. Aby ułatwić Ci pierwsze kroki ten słownik wyjaśnia niektóre z najważniejszych pojęć.

Please support us!