Pasek projektu formularza

Pasek projektu formularza pojawia się bezpośrednio po zaznaczeniu obiektu formularza podczas pracy w trybie projektowania.

Zakotwiczenie

Pozwala przełączać się między opcjami zakotwiczenia.

Ikona zakotwiczenia

Zakotwiczenie

Wyrównanie

Zmienia wyrównanie zaznaczonych obiektów.

Ikona

Wyrównanie

Przesuń na wierzch

Przesuwa zaznaczony obiekt na samą górę w kolejności rozmieszczenia, tak że znajduje się przed pozostałymi obiektami.

Ikona przesuwania na wierzch

Przesuń na wierzch

Przesuń na spód

Przesuwa zaznaczony obiekt na spód w kolejności rozmieszczania, tak by znajdował się za pozostałymi obiektami.

Ikona przesuwania na spód

Przesuń na spód

Wybierz

Ikona zaznaczenia

Ta ikona przełącza wskaźnik myszy w tryb wybierania lub powoduje powrót do zwykłego trybu. Tryb wybierania służy do wybierania formantów w bieżącym formularzu.

Włącz/wyłącz tryb projektu

Włącza lub wyłącza tryb projektu. Ta funkcja służy do szybkiego przełączania między trybem projektu a trybem użytkownika. Aktywuj, aby edytować formanty formularza, dezaktywuj, aby używać formantów formularza.

Ikona trybu projektu

Włącz/wyłącz tryb projektu

Właściwości formantu

Otwiera okno dialogowe do edycji właściwości wybranego formantu.

Ikona formantu

Formant

Właściwości formularza

W tym oknie dialogowym możesz określić między innymi źródło danych i zdarzenia dla całego formularza.

Ikona formularza

Formularz

Nawigator danych

Określa strukturę danych bieżącego dokumentu XForms.

Nawigator formularza

Otwiera pasek narzędzi Nawigator formularza. Nawigator formularza wyświetla wszystkie formularze i podformularze bieżącego dokumentu wraz z ich formantami.

Ikona nawigatora formularza

Nawigator formularza

Dodaj pole

Otwiera okno, w którym można wybrać pole bazy danych w celu dodania do formularza.

Ikona dodania pola

Dodaj pole

Kolejność aktywacji

Otwiera okno dialogowe Kolejność aktywacji, dzięki czemu możesz zmienić kolejność, w jakiej pola formantu uzyskują fokus, gdy użytkownik naciska klawisz Tab.

Ikona kolejności aktywacji

Kolejność aktywacji

Otwórz w trybie projektu

Otwiera formularze w Trybie projektu, aby można było edytować formularz.

Ikona otwierania w trybie projektu

Otwórz w trybie projektu

Automatyczny fokus formantu

Ikona

Jeżeli Automatyczny fokus formantu jest aktywny, po otwarciu dokumentu zostanie wybrany pierwszy formant formularza. Jeśli przycisk nie jest aktywny, po otwarciu zostanie wybrany tekst. Wybrana Kolejność aktywacji określa pierwszy formant formularza.

Pozycja i rozmiar

Zmienia rozmiar, przesuwa, obraca lub pochyla zaznaczony obiekt.

Ikona pozycji i rozmiaru

Pozycja i rozmiar

Wyświetl siatkę

Włącza lub wyłącza siatkę.

Ikona wyświetlania siatki

Wyświetl siatkę

Przyciągaj do siatki

Określa, czy ramki, elementy rysunków i formanty mają być przyciągane do punktów siatki. Aby zmienić status przyciągania do siatki tylko dla bieżącej czynności, należy przeciągnąć obiekt, naciskając klawisz .

Ikona przyciągania do siatki

Przyciągaj do siatki

Prowadnice przy przesuwaniu

Określa, czy wyświetlać linie pomocnicze podczas przesuwania obiektu.

Ikona linii pomocniczych przy przesuwaniu

Prowadnice przy przesuwaniu

Prosimy o wsparcie!