Pasek projektu formularza

Pasek projektu formularza pojawia się bezpośrednio po zaznaczeniu obiektu formularza podczas pracy w trybie projektowania.

Wybierz

Icon

Ta ikona przełącza wskaźnik myszy w tryb wybierania lub powoduje powrót do zwykłego trybu. Tryb wybierania służy do wybierania formantów w bieżącym formularzu.

Włącz/Wyłącz tryb projektu

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

Właściwości formantu

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Icon Control

Formant

Właściwości formularza

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Icon Form

Formularz

Nawigator danych

Określa strukturę danych bieżącego dokumentu XForms.

Nawigator formularza

Otwiera pasek narzędzi Nawigator formularza. Nawigator formularza wyświetla wszystkie formularze i podformularze bieżącego dokumentu wraz z ich formantami.

Icon Form Navigator

Nawigator formularza

Dodaj pole

Otwiera okno, w którym można wybrać pole bazy danych w celu dodania do formularza.

Icon Add Field

Dodaj pole

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Icon Activation Order

Kolejność aktywacji

Otwórz w trybie projektu

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Icon Open in Design Mode

Otwórz w trybie projektu

Automatyczny fokus

Icon

If Automatic Control Focus is activated, the first form control will be selected when you open the document. If the button is not activated, the text will be selected after opening. The Tab Order that you have specified determines which is the first form control.

Pozycja i rozmiar

Zmienia rozmiar, przesuwa, obraca lub pochyla zaznaczony obiekt.

Icon Position and Size

Pozycja i rozmiar

Zmień zakotwiczenie

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Zmiana zakotwiczenia

Przesuń na wierzch

Przesuwa zaznaczony obiekt na samą górę w kolejności rozmieszczenia, tak że znajduje się przed pozostałymi obiektami.

Icon Bring to Front

Przesuń na wierzch

Przesuń na spód

Przesuwa zaznaczony obiekt na spód w kolejności rozmieszczania, tak by znajdował się za pozostałymi obiektami.

Icon Send to Back

Przesuń na spód

Grupuj

Grupuje zaznaczone obiekty, umożliwiając ich poruszanie w taki sam sposób, jak w przypadku pojedynczego obiektu.

Icon Group

Grupuj

Rozgrupuj

Rozbija zaznaczoną grupę na oddzielne obiekty.

Icon Ungroup

Rozgrupuj

Wejdź do grupy

Otwiera wybraną grupę. Możliwa jest edycja poszczególnych obiektów grupy. Jeśli wybrana grupa zawiera zagnieżdżone grupy, polecenie to można powtórzyć dla kolejnych podgrup.

Icon Enter Group

Wejdź do grupy

Wyjdź z grupy

Wychodzi z grupy, uniemożliwiając edycję poszczególnych obiektów w grupie.

Icon Exit Group

Wyjdź z grupy

Wyrównanie

Zmienia wyrównanie zaznaczonych obiektów.

Ikona

Wyrównanie

Wyświetl siatkę

Specifies whether to display the grid.

Ikona

Pokaż siatkę

Przyciągaj do siatki

Określa, że obiekty mogą być przesuwane tylko między punktami siatki.

Ikona

Przyciągaj do siatki

Prowadnice przy przesuwaniu

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon

Prowadnice przy przesuwaniu

Please support us!