Pasek projektu kwerendy

Do sterowania wyświetlaniem danych podczas tworzenia lub edycji kwerendy SQL służy pasek Projekt kwerendy.

W zależności od tego, czy w zakładce Projekt lub SQL utworzono widok lub kwerendę, wyświetlone zostają następujące ikony:

Wykonaj kwerendę

Wykonuje kwerendę SQL i wyświetla jej wynik. Uruchomienie funkcji Wykonaj kwerendę nie powoduje zapisania kwerendy.

Run Query Icon

Wykonaj kwerendę

Wyczyść kwerendę

Czyści kwerendę i usuwa wszystkie tabele z okna projektu.

Clear Query Icon

Wyczyść kwerendę

Switch Design View On/Off

Wyświetla widok projektu kwerendy.

 Switch Design View On/Off Icon

Switch Design View On/Off

Dodaj tabele

Specifies the tables to be inserted into the design window. In the Add Tables dialog, select the tables you need for your current task.

Add Table Icon

Wstaw tabele

Funkcje

Displays the Function row in the lower part of the design view of the Query Design window.

Functions Icon

Funkcje

Nazwa tabeli

Displays the Table row in the lower part of the Query Design.

Table Name Icon

Nazwa tabeli

Alias

Displays the Alias row in the lower part of the Query Design.

Alias Icon

Alias

Wartości bez powtórzeń

Expands the created select statement of the SQL Query in the current column by the parameter DISTINCT. The consequence is that identical values occurring multiple times are listed only once.

Distinct Values Icon

Wartości bez powtórzeń

W zakładce SQL znajduje się następująca ikona:

Wykonaj bezpośrednio polecenie SQL

In Native SQL mode you can enter SQL commands that are not interpreted by LibreOffice, but are instead passed directly to the data source. If you do not display these changes in the design view, you cannot change back to the design view.

Run SQL command directly Icon

Wykonaj bezpośrednio polecenie SQL

Please support us!