Pasek projektu kwerendy

Do sterowania wyświetlaniem danych podczas tworzenia lub edycji kwerendy SQL służy pasek Projekt kwerendy.

W zależności od tego, czy w zakładce Projekt lub SQL utworzono widok lub kwerendę, wyświetlone zostają następujące ikony:

Wykonaj kwerendę

Wykonuje kwerendę SQL i wyświetla jej wynik. Uruchomienie funkcji Wykonaj kwerendę nie powoduje zapisania kwerendy.

Ikona wykonania kwerendy

Wykonaj kwerendę

Wyczyść kwerendę

Czyści kwerendę i usuwa wszystkie tabele z okna projektu.

Ikona czyszczenia kwerendy

Wyczyść kwerendę

Włącz/wyłącz widok projektu

Wyświetla widok projektu kwerendy.

Ikona włącz/wyłącz widok projektu

Włącz/wyłącz widok projektu

Dodaj tabele

Określa tabele, które mają zostać wstawione do okna projektu. W oknie dialogowym Dodaj tabele wybierz tabele potrzebne do bieżącego zadania.

Ikona dodawania tabeli

Wstaw tabele

Funkcje

Wyświetla wiersz Funkcja w dolnej części widoku projektu okna Projekt kwerendy

Ikona funkcji

Funkcje

Nazwa tabeli

Wyświetla wiersz Tabela w dolnej części Projekt kwerendy.

Ikona nazwy tabeli

Nazwa tabeli

Alias

Wyświetla wiersz Alias w dolnej części Projekt kwerendy.

Ikona aliasu

Alias

Wartości bez powtórzeń

Rozszerza utworzone wyrażenie SELECT kwerendy SQL w bieżącej kolumnie o parametr DISTINCT. Konsekwencją jest to, że identyczne wartości występujące wiele razy są wyświetlane tylko raz.

Ikona wartości bez powtórzeń

Wartości bez powtórzeń

W zakładce SQL znajduje się następująca ikona:

Wykonaj bezpośrednio polecenie SQL

W trybie Natywny SQL możesz wprowadzać polecenia SQL, które nie są interpretowane przez LibreOffice, ale zamiast tego są przekazywane bezpośrednio do źródła danych. Jeśli nie wyświetlisz tych zmian w widoku projektu, nie możesz wrócić do widoku projektu.

Ikona wykonaj bezpośrednio polecenie SQL

Wykonaj bezpośrednio polecenie SQL

Prosimy o wsparcie!