Pasek nawigacji formularza

Na pasku Nawigacja formularza znajdują się ikony, które umożliwiają edycję tabel bazy danych i sterowanie widokiem danych. Pasek jest wyświetlany w dolnej części dokumentu zawierającego pola połączone z bazą danych.

Pasek nawigacji formularza może służyć do poruszania się w obrębie rekordów oraz do ich wstawiania i usuwania. Zapisanie danych w formularzu powoduje przesłanie zmian do bazy danych. Pasek nawigacji formularza udostępnia również funkcje sortowania, filtrowania i wyszukiwania rekordów danych.

Ikona wskazówki

Za pomocą ikony Pasek nawigacji, która znajduje się na pasku Więcej formantów , można dodać pasek nawigacji do formularza.


Ikona notatki

The Navigation bar is only visible for forms connected to a database. In the Design view of a form, the Navigation bar is not available. See also Table Data bar.


Funkcje sortowania i filtrowania pozwalają sterować widokiem danych. Zmiany nie są wprowadzane do oryginalnych tabel.

Bieżący porządek sortowania i ustawienia filtra są zapisywane wraz z dokumentem. Jeśli filtr jest ustawiony, ikona Zastosuj filtr na pasku nawigacyjnym jest aktywna. Funkcje sortowania i filtrowania dokumentu można również konfigurować w oknie dialogowym Właściwości formularza. (Wybierz Właściwości formularza - Dane - właściwości Sortowanie i Filtrowanie).

Ikona notatki

Jeśli formularz jest oparty na instrukcji SQL (zobacz Właściwości formularza - zakładka Dane - Źródło danych), funkcje filtrowania i sortowania są dostępne tylko wtedy, gdy instrukcja SQL odnosi się tylko do jednej tabeli i nie jest napisana w natywnym trybie SQL.


Numer rekordu

Pokazuje numer bieżącego rekordu. Wprowadź numer, aby przejść do odpowiadającego mu rekordu.

Pierwszy rekord

ikona

Przechodzi do pierwszego rekordu.

Poprzedni rekord

Ikona

Przechodzi do poprzedniego rekordu.

Następny rekord

Ikona

Przechodzi do następnego rekordu.

Ostatni rekord

ikona

Przechodzi do ostatniego rekordu.

Zapisz rekord

Ikona

Zapisuje wprowadzone dane. Zmiany zostają zapisane w bazie danych.

Cofnij: Wprowadzanie danych

Ikona

Umożliwia cofnięcie wprowadzania danych.

Nowy rekord

Ikona

Tworzy nowy rekord.

Usuń rekord

Ikona

Usuwa rekord. Wymaga potwierdzenia.

Odśwież

Odświeża wyświetlone dane. W środowisku współużytkowanym odświeżenie danych daje pewność, że są widoczne najnowsze dane.

Ikona

Odśwież

Znajdź rekord

Searches database tables and forms. In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Find Record Icon

Znajdź rekord

Sortuj rosnąco

Pola tekstowe są sortowane alfabetycznie (A-Z), a numerycznie - w porządku rosnącym (0-9).

Icon Sort Ascending

Sortuj rosnąco

Sortuj malejąco

Pola tekstowe są sortowane odwrotnie alfabetycznie (Z-A), a pola liczbowe w porządku malejącym (9-0).

Icon Sort Descending

Sortuj malejąco

AutoFiltr

Filtruje rekordy na podstawie zawartości wybranego pola danych.

Ikona

AutoFiltr

Filtry oparte na formularzu

Wysyła do serwera bazy danych żądanie przefiltrowania widocznych danych według zadanych kryteriów.

Ikona

Filtry oparte na formularzu

Sortuj

Określa kryteria sortowania dla wyświetlania danych.

Sort Order Icon

Porządek sortowania

Wyczyść filtr/sortowanie

Anuluje ustawienia filtru i wyświetla wszystkie rekordy bieżącej tabeli.

Icon

Wyczyść filtr/sortowanie

Źródło danych jako tabela

W widoku formularza uaktywnia dodatkowy widok tabeli. Kiedy funkcja Źródło danych jako tabela jest aktywna, w obszarze nad formularzem jest widoczna tabela.

Ikona

Źródło danych jako tabela

Zastosuj filtr

Przełącza między przefiltrowanym i nieprzefiltrowanym widokiem tabeli.

Icon

Zastosuj filtr

Please support us!