Pasek nawigacji formularza

Na pasku Nawigacja formularza znajdują się ikony, które umożliwiają edycję tabel bazy danych i sterowanie widokiem danych. Pasek jest wyświetlany w dolnej części dokumentu zawierającego pola połączone z bazą danych.

Pasek nawigacji formularza może służyć do poruszania się w obrębie rekordów oraz do ich wstawiania i usuwania. Zapisanie danych w formularzu powoduje przesłanie zmian do bazy danych. Pasek nawigacji formularza udostępnia również funkcje sortowania, filtrowania i wyszukiwania rekordów danych.

tip

Za pomocą ikony Pasek nawigacji, która znajduje się na pasku Więcej formantów , można dodać pasek nawigacji do formularza.


note

Pasek nawigacyjny jest widoczny tylko dla formularzy połączonych z bazą danych. W Widok projektu formularza pasek nawigacji jest niedostępny. Zobacz także Pasek danych tabeli.


Funkcje sortowania i filtrowania pozwalają sterować widokiem danych. Zmiany nie są wprowadzane do oryginalnych tabel.

Bieżący porządek sortowania i ustawienia filtra są zapisywane wraz z dokumentem. Jeśli filtr jest ustawiony, ikona Zastosuj filtr na pasku nawigacyjnym jest aktywna. Funkcje sortowania i filtrowania dokumentu można również konfigurować w oknie dialogowym Właściwości formularza. (Wybierz Właściwości formularza - Dane - właściwości Sortowanie i Filtrowanie).

note

Jeśli formularz jest oparty na instrukcji SQL (zobacz Właściwości formularza - zakładka Dane - Źródło danych), funkcje filtrowania i sortowania są dostępne tylko wtedy, gdy instrukcja SQL odnosi się tylko do jednej tabeli i nie jest napisana w natywnym trybie SQL.


Znajdź rekord

Przeszukuje tabele i formularze bazy danych. W formularzach lub tabelach bazy danych można przeszukiwać pola danych, pola list i pola wyboru dla określonych wartości.

Ikona znajdowania rekordu

Znajdź rekord

Numer rekordu

Pokazuje numer bieżącego rekordu. Wprowadź numer, aby przejść do odpowiadającego mu rekordu.

Pierwszy rekord

Ikona pierwszego rekordu

Przechodzi do pierwszego rekordu.

Poprzedni rekord

Ikona poprzedniego rekordu

Przechodzi do poprzedniego rekordu.

Następny rekord

Ikona następnego rekordu

Przechodzi do następnego rekordu.

Ostatni rekord

Ikona ostatniego rekordu

Przechodzi do ostatniego rekordu.

Nowy rekord

Ikona nowego rekordu

Tworzy nowy rekord.

Zapisz rekord

Ikona

Zapisuje wprowadzone dane. Zmiany zostają zapisane w bazie danych.

Cofnij: Wprowadzanie danych

Ikona cofnięcia wprowadzania danych

Umożliwia cofnięcie wprowadzania danych.

Usuń rekord

Ikona usuwania rekordu

Usuwa rekord. Wymaga potwierdzenia.

Odśwież

Odświeża wyświetlone dane. W środowisku współużytkowanym odświeżenie danych daje pewność, że są widoczne najnowsze dane.

Ikona odświeżania

Odśwież

Odśwież formant

Ikona odświeżania formantu

Odśwież bieżący formant

Sortuj

Określa kryteria sortowania dla wyświetlania danych.

Ikona porządku sortowania

Porządek sortowania

Sortuj rosnąco

Pola tekstowe są sortowane alfabetycznie (A-Z), a numerycznie - w porządku rosnącym (0-9).

Ikona sortowania rosnąco

Sortuj rosnąco

Sortuj malejąco

Pola tekstowe są sortowane odwrotnie alfabetycznie (Z-A), a pola liczbowe w porządku malejącym (9-0).

Ikona sortowania malejąco

Sortuj malejąco

Autofiltr

Filtruje rekordy na podstawie zawartości wybranego pola danych.

Ikona autofiltra

Autofiltr

Zastosuj filtr

Przełącza między przefiltrowanym i nieprzefiltrowanym widokiem tabeli.

Ikona filtru formularza

Zastosuj filtr

Filtry oparte na formularzu

Wysyła do serwera bazy danych żądanie przefiltrowania widocznych danych według zadanych kryteriów.

Ikona filtru formularza

Filtry oparte na formularzu

Wyczyść filtr/sortowanie

Anuluje ustawienia filtru i wyświetla wszystkie rekordy bieżącej tabeli.

Ikona

Wyczyść filtr/sortowanie

Źródło danych jako tabela

W widoku formularza uaktywnia dodatkowy widok tabeli. Kiedy funkcja Źródło danych jako tabela jest aktywna, w obszarze nad formularzem jest widoczna tabela.

Ikona

Źródło danych jako tabela

Prosimy o wsparcie!