Pasek Dane tabeli

Pasek danych tabeli umożliwia sterowanie widokiem danych.

Widok danych po zastosowaniu filtru jest dostępny do momentu zmiany lub anulowania kryteriów filtrowania. Jeśli filtr jest włączony, ikona Zastosuj filtr na pasku danych tabeli jest aktywna.

Zapisz rekord

Saves the current database table record. The Save Record icon is found on the Table Data bar.

Ikona

Zapisz rekord

Edycja danych

Włącza lub wyłącza tryb edycji dla bieżącej tabeli bazy danych.

Ikona

Edycja danych

Cofnij

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Ikona

Cofnij: Wpisywanie danych

Znajdź rekord

In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Find Record Icon

Znajdź rekord

Odśwież

Odświeża wyświetlone dane. W środowisku współużytkowanym odświeżenie danych daje pewność, że są widoczne najnowsze dane.

Ikona

Odśwież

Porządek sortowania

Określa kryteria sortowania dla wyświetlania danych.

Sort Order Icon

Porządek sortowania

Sortuj rosnąco

Pola tekstowe są sortowane alfabetycznie (A-Z), a numerycznie - w porządku rosnącym (0-9).

Icon Sort Ascending

Sortuj rosnąco

Sortuj malejąco

Pola tekstowe są sortowane odwrotnie alfabetycznie (Z-A), a pola liczbowe w porządku malejącym (9-0).

Icon Sort Descending

Sortuj malejąco

AutoFiltr

Filtruje rekordy na podstawie zawartości wybranego pola danych.

Ikona

AutoFiltr

Zastosuj filtr

Przełącza między przefiltrowanym i nieprzefiltrowanym widokiem tabeli.

Icon

Zastosuj filtr

Filtr standardowy

Umożliwia określenie opcji filtrowania.

Ikona

Filtr standardowy

Wyczyść filtr/sortowanie

Anuluje ustawienia filtru i wyświetla wszystkie rekordy bieżącej tabeli.

Icon

Wyczyść filtr/sortowanie

Dane na tekst

Wstawia wszystkie pola zaznaczonego rekordu do bieżącego dokumentu, w pozycji kursora.

Ikona

Dane na tekst

Dane na pola

Updates the contents of the existing database fields by the marked records. The Data to Fields icon is only available if the current document is a text document.

Ikona

Dane na pola

Korespondencja seryjna

Uruchamia kreatora korespondencji seryjnej w celu utworzenia korespondencji seryjnej.

Ikona

Korespondencja seryjna

Źródło danych bieżącego dokumentu

Displays, in the data source browser, the table that is linked to the current document.

Ikona

Źródło danych bieżącego dokumentu

Włącz/wyłącz Eksploratora

Włącza i wyłącza widok eksploratora źródła danych. Ikona Włącz/wyłącz eksplorator jest widoczna na pasku Dane tabeli.

Ikona

Włącz/wyłącz Eksploratora

Please support us!