Pasek stanu w dokumentach LibreOffice Basic

Pasek stanu zawiera informacje dotyczące bieżącego dokumentu LibreOffice Basic.

Informacje o dokumencie

Wyświetla informacje o aktywnym dokumencie LibreOffice Basic. Wyświetlane są nazwa dokumentu, biblioteka oraz moduł (rozdzielone kropkami).

Modyfikacja dokumentu

Jeśli zmiany w dokumencie nie zostały jeszcze zapisane, w tym polu na pasku Stanu pojawi się "*". Dotyczy to również nowych, jeszcze niezapisanych dokumentów.

Pozycja w dokumencie

Wyświetla bieżącą pozycję kursora w dokumencie LibreOffice Basic. Określany jest numer wiersza, a następnie numer kolumny.

Tryb wstawiania

Wyświetla bieżący tryb wstawiania. Możesz przełączać się między WSTAW = wstawiaj i ZAST = zastępuj.

Prosimy o wsparcie!