Pasek standardowy

Pasek standardowy jest dostępny w każdej aplikacji LibreOffice.

Nowy

Tworzy nowy dokument LibreOffice.

Ikona nowego

Nowy

Otwórz plik

Otwiera lokalny lub zdalny plik. Możliwe jest otwieranie wielu plików.

Ikona otwierania

Otwórz plik

Zapisz

Zapisuje bieżący dokument.

Ikona zapisywania

Zapisz dokument

Zapisz jako

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Ikona zapisywania jako

Zapisz jako

Email Document

Opens a new window in your default email program with the current document as an attachment. The current file format is used. If the document is new and unsaved, the format specified in - Load/Save - General is used.

Ikona dokumentu e-mail

Dokument e-mail

Tryb edycji

Użyj opcji Tryb edycji, aby aktywować tryb edycji.

Ikona trybu edycji

Tryb edycji

Eksportuj jako PDF

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

Ikona eksportowania bezpośrednio jako PDF

Eksportuj bezpośrednio jako PDF

Drukuj plik bezpośrednio

Kliknij ikonę Drukuj plik bezpośrednio aby wydrukować aktywny dokument używając domyślnych ustawiń drukowania. Ustawienia te można znaleźć w oknie dialogowym Ustawienia drukarki które można otworzyć przy pomocy polecenia menuUstawienia drukarki.

Ikona bezpośredniego drukowania pliku

Drukuj plik bezpośrednio

Pisownia

Checks the document or the current selection for spelling errors. If a grammar checking extension is installed, the dialog also checks for grammar errors.

Ikona

Pisownia

Włącz/wyłącz automatyczne sprawdzanie pisowni

Sprawdzanie pisowni podczas pisania, wszystkie błędy są na bieżąco podkreślane.

Włącz/wyłącz automatyczne sprawdzanie pisowni

Włącz/wyłącz automatyczne sprawdzanie pisowni

Wytnij

Usuwa zaznaczony fragment i kopiuje go do schowka.

Icon

Cut

Kopiuj

Kopiuje zaznaczenie do schowka.

Icon

Copy

Wklej

Wstawia zawartość schowka w miejscu, w którym znajduje się kursor, zastępując zaznaczony tekst i obiekty.

Icon

Paste

Klonuj formatowanie

Najpierw zaznacz fragment tekstu lub obiekt, po czym kliknij tę ikonę. Następnie kliknij inny tekst lub przeciągnij przez niego albo kliknij obiekt, aby zastosować takie samo formatowanie.

Kliknij ikonę Klonuj formatowanie Ikona na pasku narzędzi Standardowy.

Ikona

Klonuj formatowanie

Cofnij

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Icon

Undo

Ponów

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Icon

Redo

Hiperłącze

Otwiera okno dialogowe umożliwiające edycję hiperłączy.

Ikona

Okno dialogowe hiperłącza

Nawigator

Kliknij ikonę Nawigator wł./wył., aby ukryć lub pokazać Nawigatora.

Ikona

Włącz/wyłącz nawigatora

Powiększenie i widok układu

Pomniejsza lub powiększa obraz wyświetlany przez program LibreOffice. Bieżąca wartość powiększenia jest wyświetlana w postaci wartości procentowej na pasku stanu.

Ikona

Powiększenie

Pomoc LibreOffice

Otwiera stronę główną pomocy LibreOffice dla bieżącej aplikacji. Możesz przeglądać strony pomocy, przeszukiwać pomoc według indeksu lub dowolnego tekstu.

Ikona pomocy

Pomoc LibreOffice

Co to jest?

Włącza rozszerzone wskazówki pomocy pod wskaźnikiem myszy do następnego kliknięcia.

Ikona „Co to jest?”

Co to jest?

Ładuj URL

Wczytuje dokument znajdujący się pod wprowadzonym adresem URL. Możesz wpisać nowy adres URL, albo edytować adres URL lub wybrać jeden z listy. Wyświetla pełną ściężkę do bieżącego dokumentu.

Ikona wskazówki

Włącz Załaduj URL za pomocą polecenia Widoczne przyciski (kliknij prawym przyciskiem myszy pasek narzędzi).


Prosimy o wsparcie!