Pomoc

Menu Pomoc umożliwia uruchomienie systemu pomocy LibreOffice.

Pomoc LibreOffice

Otwiera stronę główną pomocy LibreOffice dla bieżącej aplikacji. Możesz przeglądać strony pomocy, przeszukiwać pomoc według indeksu lub dowolnego tekstu.

Ikona pomocy

Pomoc LibreOffice

Co to jest?

Włącza rozszerzone wskazówki pomocy pod wskaźnikiem myszy do następnego kliknięcia.

Ikona „Co to jest?”

Co to jest?

Podręcznik użytkownika

Otwiera stronę dokumentacji w przeglądarce, w której użytkownicy mogą pobierać, czytać lub kupować przewodniki użytkownika LibreOffice napisane przez społeczność.

Uzyskaj pomoc online

Otwiera stronę pomocy społeczności w przeglądarce internetowej. Użyj tej strony, aby zadawać pytania dotyczące korzystania z LibreOffice. Aby uzyskać profesjonalną pomoc z umową dotyczącą poziomu usług, odwiedź stronę profesjonalnej pomocy technicznej LibreOffice.

Wyślij opinie

Otwiera formularz opinii w przeglądarce internetowej, gdzie użytkownicy mogą zgłaszać błędy w oprogramowaniu.

Restart w Trybie awaryjnym

Tryb awaryjny to tryb, w którym LibreOffice tymczasowo uruchamia się z nowym profilem użytkownika i wyłącza przyspieszenie sprzętowe. Pomaga przywrócić niesprawną instancję LibreOffice.

Zaangażuj się

Otwiera stronę społeczności Zaangażuj się w przeglądarce internetowej. Strona opisuje obszary zainteresowań, w których możesz współpracować ze społecznością LibreOffice.

Przekaż darowiznę na LibreOffice

LibreOffice to wolne oprogramowanie i jest udostępniane bezpłatnie.

Twoja darowizna, która jest całkowicie opcjonalna, wspiera naszą ogólnoświatową społeczność.

Jeśli podoba Ci się to oprogramowanie, rozważ przekazanie darowizny.

Informacja o licencji

Wyświetla okno dialogowe Licencjonowanie oraz informacje prawne.

LibreOffice Podziękowania

Wyświetla dokument CREDITS.odt, który zawiera nazwiska osób, które przyczyniły się do powstania kodu źródłowego OpenOffice.org (i których wkład został zaimportowany do LibreOffice) lub LibreOffice od 28.09.2010.

Sprawdź aktualizacje

Włącz połączenie internetowe dla LibreOffice. Jeśli potrzebujesz serwera proxy, sprawdź ustawienia serwera proxy LibreOffice w - Internet. Następnie wybierz Sprawdź aktualizacje, aby sprawdzić dostępność nowszej wersji pakietu biurowego.

LibreOffice - informacje

Wyświetla ogólne informacje o programie takie jak numer wersji czy informacje o prawach autorskich.

Prosimy o wsparcie!