Dystrybucja filtru XML w postaci pakietu

Filtr XML można rozesłać do wielu użytkowników po umieszczeniu w specjalnym formacie pakietu.

Aby zapisać filtr XML w postaci pakietu

Ikona notatki

Okno dialogowe Ustawienia filtrów XML jest dostępne tylko w przypadku, gdy otwarty jest dokument tekstowy.


  1. W programie Writer wybierz Narzędzia - Ustawienia filtrów XML.

  2. Wybierz filtr do udostępnienia i kliknij przycisk Zapisz jako pakiet.

Aby zainstalować filtr XML z pakietu

Ikona notatki

Okno dialogowe Ustawienia filtrów XML jest dostępne tylko w przypadku, gdy otwarty jest dokument tekstowy.


  1. W programie Writer wybierz Narzędzia - Ustawienia filtrów XML.

  2. Kliknij przycisk Otwórz pakiet i wybierz plik pakietu zawierający filtr, który chcesz zainstalować.

Aby usunąć zainstalowany filtr XML

  1. W programie Writer wybierz Narzędzia - Ustawienia filtrów XML.

  2. Wybierz filtr, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Prosimy o wsparcie!