Tworzenie filtrów XML

Tworzenie filtru XML pakietu LibreOffice

Aby utworzyć filtr XML pakietu LibreOffice, najpierw należy zaprojektować arkusz stylów XSLT do przeprowadzenia konwersji obsługującej format OpenDocument XML.

Ikona wskazówki

Aby uzyskać więcej informacji na temat formatu OpenDocument XML, przejdź do https://www.openoffice.org/xml/.


W razie konieczności filtr można uzupełnić szablonem, w wyniku którego w zaimportowanym dokumencie XML zostają zastosowane style LibreOffice.

Aby utworzyć filtr XML

 1. Utwórz arkusz stylów XSLT transformation, który odwzorowuje elementy zewnętrznego formatu XML na elementy formatu OpenDocument XML i odwrotnie.

 2. Utwórz szablon, który przypisuje style LibreOffice do elementów zewnętrznego formatu XML podczas importowania pliku w takim formacie do pakietu LibreOffice.

 3. W programie LibreOffice Writer utwórz dokument i wybierz Narzędzia - Ustawienia filtru XML.

 4. Kliknij przycisk Nowy.

 5. W oknie dialogowym Filtr XML kliknij zakładkę Ogólne i zdefiniuj właściwości filtru.

 1. Na zakładce Transformacja zdefiniuj właściwości transformacji dla tego filtru.

 1. Kliknij przycisk OK.

Aby przetestować filtr XML

W pakiecie LibreOffice można wykonać podstawowe testy własnych filtrów XML.

Ikona notatki

Testy nie wpływają na zawartość dokumentu.


 1. Utwórz lub otwórz dokument tekstowy.

 2. Wybierz Narzędzia - Ustawienia filtrów XML.

 3. Wybierz z listy filtr do przetestowania i kliknij przycisk Testuj XSLT.

 4. Aby przetestować filtr Eksportuj, wykonaj jedną z poniższych czynności w obszarze Eksportuj okna dialogowego:

 1. Aby przetestować filtr Importuj, kliknij Przeglądaj w obszarze Importuj okna dialogowego, wybierz dokument i kliknij Otwórz.

Prosimy o wsparcie!