Informacje o filtrach XML

LibreOffice przechowuje dokumenty używając formatu XML. Można stworzyć specjalne filtry konwertujące pliki OpenDocument XML używane przez LibreOffice na inne formaty. Filtry te można łatwo zintegrować z pakietem LibreOffice.

Ikona notatki

Aby utworzyć filtr XML, najpierw trzeba dobrze zrozumieć koncepcje XML i XSLT. Opis tych koncepcji wykracza poza ramy niniejszej pomocy.


Filtr XML zawiera arkusze stylów napisane w języku XSLT. Arkusze stylów definiują zasady transformacji między formatem OpenDocument a innym formatem XML podczas eksportowania i importowania. Istnieją trzy typy filtrów XML:

Prosimy o wsparcie!