Dokumenty formularza XML (XForms)

XForms to nowy typ formularzy internetowych opracowany przez World Wide Web Consortium. Model XForm jest zdefiniowany w Extensible Markup Language (XML). Model wykorzystuje osobne sekcje, aby opisać, co robi formularz i jak wygląda. Ze specyfikacją XForms można zapoznać się pod adresem: https://www.w3.org/MarkUp/Forms/.

Korzystanie z formularzy XForms

W LibreOffice dokument XForms jest specjalnym typem dokumentu programu Writer. Tryb projektowania dokumentu XForm ma dodatkowe paski narzędzi i panele.

Po utworzeniu i zapisaniu dokument XForms można otworzyć, wypełnić formularz i przesłać zmiany na serwer.

Aby utworzyć nowy dokument XForms

  1. Wybierz Plik - Nowy - Dokument formularza XML.

    W pustym dokumencie programu Writer zostanie otwarte okno projektu XForms.

  2. Zaprojektuj formularz.

Aby otworzyć dokument XForms

Aby edytować dokument XForms

Otwórz dokument XForms i wykorzystaj następujące paski narzędzi oraz okna:

Prosimy o wsparcie!