Dokumenty formularza XML (XForms)

XForms are a new type of web form that was developed by the World Wide Web Consortium. The XForm model is defined in Extensible Markup Language (XML). The model uses separate sections to describe what a form does and what a form looks like. You can view the specification for XForms at: https://www.w3.org/MarkUp/Forms/.

Korzystanie z formularzy XForms

In LibreOffice, an XForms document is a special type of Writer document. The Design Mode for an XForm document has additional toolbars and panes.

Po utworzeniu i zapisaniu dokument XForms można otworzyć, wypełnić formularz i przesłać zmiany na serwer.

Aby utworzyć nowy dokument XForms

  1. Wybierz Plik - Nowy - Dokument formularza XML.

    W pustym dokumencie programu Writer zostanie otwarte okno projektu XForms.

  2. Zaprojektuj formularz.

Aby otworzyć dokument XForms

Aby edytować dokument XForms

Otwórz dokument XForms i wykorzystaj następujące paski narzędzi oraz okna:

Prosimy o wsparcie!