Zmiana katalogu roboczego

Po otwarciu okna do otwierania lub zapisywania dokumentu pakiet LibreOffice początkowo wyświetla zawartość katalogu roboczego. Aby zmienić ten katalog:

  1. Wybierz polecenie – LibreOffice – Ścieżki.

  2. Kliknij pozycję Moje dokumenty, a następnie przycisk Edycja lub kliknij dwukrotnie pozycję Moje dokumenty.

  3. W oknie dialogowym Wybierz ścieżkę wskaż żądany katalog roboczy i kliknij przycisk Wybierz.

Tę samą procedurę można zastosować w celu zmiany katalogu wyświetlanego w pakiecie LibreOffice podczas wstawiania elementu graficznego. Wybierz polecenie – LibreOffice – Ścieżki – Obrazy, a następnie przejdź do pkt 3.

Ścieżki

Prosimy o wsparcie!