Numery wersji i kompilacji

  1. Wybierz Pomoc - LibreOffice - Informacje. Zostanie otwarte okno zawierające informacje o programie.

  2. Zobacz listy współtwórców kodu i Wiki w witrynie LibreOffice.

Prosimy o wsparcie!