Numery wersji i kompilacji

  1. Wybierz Pomoc - LibreOffice - Informacje. Zostanie otwarte okno zawierające informacje o programie.

  2. See lists of code and Wiki contributors on the LibreOffice website.

Okno pomocy LibreOffice

Prosimy o wsparcie!