Cofanie bezpośredniego formatowania dokumentu

Możesz cofnąć wszelkie formatowanie, które nie wynika z zastosowania stylów w kilku krokach.

Formatowanie bezpośrednie i za pomocą stylów

Styl to zestaw atrybutów formatowania, pogrupowanych i identyfikowanych za pomocą nazwy (nazwy stylu). Kiedy stosujesz styl do obiektu, jest on formatowany przy użyciu zestawu atrybutów stylu. Kilka obiektów o tym samym charakterze może mieć ten sam styl. W rezultacie po zmianie zestawu atrybutów formatowania stylu wszystkie obiekty skojarzone ze stylem również odpowiednio zmienią swoje atrybuty formatowania. Używaj stylów do jednolitego formatowania dużego zestawu akapitów, komórek i obiektów oraz lepszego zarządzania formatowaniem dokumentów.

Gdy nie używasz stylów i stosujesz atrybuty formatowania bezpośrednio do części tekstu, nazywa się to formatowaniem bezpośrednim (zwanym także formatowaniem ręcznym). Formatowanie jest stosowane tylko do zaznaczonego obszaru dokumentu. Jeśli dokument ma kilka akapitów, ramek lub dowolny inny obiekt, formatowanie bezpośrednie stosuje się do każdego obiektu. Formatowanie bezpośrednie jest dostępne w menu Format i na pasku narzędzi Formatowanie.

Zastosowanie atrybutów formatowania bezpośrednio do obiektu zastępuje odpowiednie atrybuty stylu, które są przypisane do obiektu.

Usuwanie całości bezpośredniego formatowania w dokumencie tekstowym LibreOffice

  1. Naciśnij +A, aby zaznaczyć cały tekst.

  2. wybierz Format - Wyczyść formatowanie bezpośrednie.

Usuwanie całości bezpośredniego formatowania w arkuszu kalkulacyjnym LibreOffice

  1. Trzymając Shift kliknij pierwszą, a potem ostatnią zakładkę arkusza, aby wybrać wszystkie arkusze.

  2. Naciśnij +A, aby zaznaczyć cały tekst.

  3. wybierz Format - Wyczyść formatowanie bezpośrednie.

Usuwanie całości bezpośredniego formatowania w prezentacji LibreOffice

  1. Kliknij zakładkę Konspekt aby otworzyć widok wszystkich slajdów.

  2. Naciśnij +A, aby zaznaczyć cały tekst.

  3. wybierz Format - Wyczyść formatowanie bezpośrednie.

Prosimy o wsparcie!