Cofanie bezpośredniego formatowania dokumentu

Możesz cofnąć wszelkie formatowanie, które nie wynika z zastosowania stylów w kilku krokach.

Formatowanie bezpośrednie i za pomocą stylów

A style is a set of formatting attributes, grouped and identified by a name (the style name). When you apply a style to an object, the object is formatted with the set of attributes of the style. Several objects of same nature can have the same style. As consequence, when you change the set of formatting attributes of the style, all objects associated with the style also change their formatting attributes accordingly. Use styles to uniformly format a large set of paragraphs, cells, and objects and better manage the formatting of documents.

When you do not use styles, and apply formatting attributes to parts of text directly, this is called Direct formatting (also called manual formatting). The formatting is applied only to the selected area of the document. If the document has several paragraphs, frames, or any other object, you apply direct formatting on each object. Direct formatting is available with the Format menu and with the Formatting toolbar.

A direct formatting attribute applied on a object overrides the corresponding attribute of the style applied to the object.

Usuwanie całości bezpośredniego formatowania w dokumencie tekstowym LibreOffice

  1. Press +A to select the whole text.

  2. wybierz Format - Wyczyść formatowanie bezpośrednie.

Usuwanie całości bezpośredniego formatowania w arkuszu kalkulacyjnym LibreOffice

  1. Trzymając Shift kliknij pierwszą, a potem ostatnią zakładkę arkusza, aby wybrać wszystkie arkusze.

  2. Press +A to select the whole text.

  3. wybierz Format - Wyczyść formatowanie bezpośrednie.

Usuwanie całości bezpośredniego formatowania w prezentacji LibreOffice

  1. Kliknij zakładkę Konspekt aby otworzyć widok wszystkich slajdów.

  2. Press +A to select the whole text.

  3. wybierz Format - Wyczyść formatowanie bezpośrednie.

Please support us!