Porada dnia

W oknie dialogowym Porada dnia wyświetlane są przydatne porady dla użytkownika.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Pomoc - Pokaż poradę dnia.


Zestaw porad zbieranych z kilku stron internetowych społeczności LibreOffice, aktualizowany przy każdym nowym wydaniu oprogramowania.

note

Porada dnia nie jest specyficzna dla bieżącego modułu.


Pokaż porady przy uruchamianiu

Wyświetla okno dialogowe z losową poradą przy uruchamianiu LibreOffice.

Następna porada

Wyświetla kolejną poradę dnia w tym samym oknie dialogowym.

OK

Zamknij okno dialogowe Porada dnia.

Prosimy o wsparcie!