Zmiana koloru tekstu

Kliknij strzałkę obok ikony Kolor czcionki, aby aktywować pasek narzędzi, z którego możesz wybierać z zakresu kolorów.

Ikona koloru czcionki

Kolor czcionki

Ikona stylu wypełnienia

Następujący opis dotyczy tylko programu LibreOffice Writer. Krótkie kliknięcie tej ikony, gdy nie jest zaznaczony żaden tekst, powoduje zmianę wskaźnika myszy na symbol puszki z farbą. Teraz wskaźnik ten można przeciągnąć (przy naciśniętym przycisku myszy) po fragmencie tekstu. Tekst zmienia kolor. Funkcja pozostaje aktywna dopóty, dopóki ikona jest wciśnięta, do chwili kliknięcia bez przeciągania myszą albo naciśnięcia klawisza Escape.

Następujący opis dotyczy wszystkich modułów (LibreOffice Writer, Calc, Draw, Impress). Zaznacz tekst, którego kolor chcesz zmienić, a następnie kliknij żądany kolor na pasku narzędzi.

Prosimy o wsparcie!