Zmiana koloru tekstu

Click the arrow next to the Font Color icon to activate a toolbar from which you can choose from a range of colors.

Ikona

Kolor czcionki

Ikona

Następujący opis dotyczy tylko programu LibreOffice Writer. Krótkie kliknięcie tej ikony, gdy nie jest zaznaczony żaden tekst, powoduje zmianę wskaźnika myszy na symbol puszki z farbą. Teraz wskaźnik ten można przeciągnąć (przy naciśniętym przycisku myszy) po fragmencie tekstu. Tekst zmienia kolor. Funkcja pozostaje aktywna dopóty, dopóki ikona jest wciśnięta, do chwili kliknięcia bez przeciągania myszą albo naciśnięcia klawisza Escape.

Następujący opis dotyczy wszystkich modułów (LibreOffice Writer, Calc, Draw, Impress). Zaznacz tekst, którego kolor chcesz zmienić, a następnie kliknij żądany kolor na pasku narzędzi.

Kopiowanie formatowania za pomocą narzędzia klonuj formatowanie

Kolor czcionki

Prosimy o wsparcie!