Zarządzaj szablonami

Okno dialogowe Menedżera szablonów ułatwia zarządzanie szablonami i umożliwia tworzenie nowych dokumentów przy użyciu szablonów.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz opcję z menu Plik – Nowy – Szablony.

Wybierz menu Plik - Szablon - Zarządzaj szablonami.

Wprowadź +Shift+N w dowolnym module LibreOffice.

Naciśnij przycisk Szablony w Centrum startowym.

Wybierz dowolny typ szablonu z przycisku Szablony w Centrum startowym.


Szablony oszczędzają czas edycji, rozpoczynając nowe dokumenty z wstępnie wypełnioną treścią i formatowaniem. Menedżer szablonów umożliwia dostęp do szablonów i organizowanie ich w LibreOffice.

LibreOffice zawiera zestaw wbudowanych szablonów, których można używać do tworzenia dokumentów, prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych lub rysunków. Możesz korzystać z szablonów dostępnych w menedżerze szablonów, tworzyć własne szablony lub przeglądać online w poszukiwaniu dodatkowych szablonów.

tip

Skorzystaj z kategorii, aby uporządkować swoje szablony. Twórz nowe szablony lub pobieraj szablony i organizuj je w Menedżerze szablonów. Użyj szablonów, aby zaoszczędzić czas na powtarzające się dokumenty.


Okno główne - Wybory szablonów

Podglądy dostępnych szablonów są wyświetlane w oknie głównym na podstawie opcji wyszukiwania i filtrowania. Dwukrotnie kliknij dowolną ikonę szablonu, aby otworzyć nowy dokument z zawartością i formatowaniem szablonu.

Wybierz Widok miniatur lub Widok listy w lewym dolnym rogu, aby zmienić sposób wyświetlania szablonów.

Ikona widoku miniatur

Widok miniatur

Ikona widoku listy

Widok listy

note

Aby wyświetlić szablony z innego folderu w kategorii Moje szablony, wybierz LibreOffice - Ścieżki, wybierz Szablony, naciśnij Edycja, a następnie naciśnij Dodaj, aby otworzyć okno dialogowe pliku i wybrać folder do dodania.


Szukaj

Możesz wyszukać szablon, wprowadzając tekst w polu wyszukiwania w lewym górnym rogu. Główne okno pokazuje znalezione szablony.

Filtr

Możesz filtrować według: wszystkich aplikacji, dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji lub rysunków, wybierając opcję z rozwijanego pola w górnej środkowej części. Główne okno wyświetla przefiltrowane szablony.

Kategorie

Kategorie to foldery, w których umieszczasz swoje szablony. Wszystkie szablony są umieszczane w kategorii i można je umieścić tylko w jednej kategorii. Możesz wybrać jedną z domyślnych kategorii: Wszystkie kategorie, Moje szablony, Korespondencja służbowa, MediaWiki, Inne dokumenty służbowe, Korespondencja i dokumenty osobiste, Prezentacje lub Style. Możesz także tworzyć nowe kategorie do użytku osobistego. Naciśnij Zarządzaj w prawym górnym rogu Menedżera szablonów, a następnie wybierz Nowa kategoria, aby utworzyć nową kategorię.

Istnieje możliwość przenoszenia szablonów zdefiniowanych przez użytkownika oraz kopiowania szablonów wbudowanych do innej kategorii. Użyj opcji Przenieś, którą można znaleźć, klikając prawym przyciskiem myszy pojedynczy szablon.

note

Kategorie w obrębie kategorii są niedozwolone.


Zarządzaj

Naciśnij Zarządzaj w prawym górnym rogu, aby otworzyć menu Zarządzaj. Dostępne opcje to: Nowa kategoria, Importuj i Rozszerzenia. Jeśli szablon jest ustawiony jako domyślny, pojawi się opcja Resetuj domyślny. Jeśli wybrana zostanie kategoria zdefiniowana przez użytkownika, pojawią się również Zmień nazwę kategorii i Usuń kategorię.

Nowa kategoria

Aby utworzyć nową kategorię w celu umieszczenia szablonu, wybierz tę opcję.

Ikona nowej kategorii

Nowa kategoria

Resetuj domyślny

Ta opcja pojawia się tylko wtedy, gdy ustawiłeś określony szablon jako domyślny. Użyj tego polecenia, aby usunąć to ustawienie. Użyj Filtr, aby określić, który szablon aplikacji zostanie zresetowany. Wybierz Wszystkie aplikacje w Filtrze, aby zresetować szablony dla wszystkich aplikacji do ich szablonów domyślnych.

Importuj

Aby zaimportować jeden lub więcej szablonów do Menedżera szablonów, wybierz Importuj, wybierz kategorię szablonu w Wybierz kategorię, a następnie wybierz pliki do zaimportowania.

Ikona importu

Importuj

Rozszerzenia

Aby wyszukać więcej szablonów online, wybierz Rozszerzenia, aby otworzyć okno wyszukiwania. Możesz też wyszukać szablony na stronie https://extensions.libreoffice.org.

Ikona rozszerzeń

Rozszerzenia

Czynności z szablonami indywidualnymi

Otwórz

Wybierz szablon w oknie głównym i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Otwórz, naciśnij Enter lub kliknij dwukrotnie, aby otworzyć nowy dokument przy użyciu tego szablonu.

Możesz także użyć przycisku Otwórz w prawym dolnym rogu, aby otworzyć nowy dokument przy użyciu wybranego szablonu.

Ikona otwierania

Otwórz

Edycja

Wybierz szablon w oknie głównym i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Edycja, aby edytować szablon. W przypadku wbudowanych szablonów istnieje możliwość edycji kopii.

Ikona edycji

Edycja

Ustaw jako domyślny

Wybierz szablon w oknie głównym i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Ustaw jako domyślny, aby ustawić szablon jako szablon domyślny. Spowoduje to pojawienie się zielonego haczyka obok wybranego szablonu, a szablon zostanie automatycznie załadowany po utworzeniu nowego dokumentu przy użyciu pasującej aplikacji.

Ikona ustawiania jako domyślnego

Ustaw jako domyślny

Zmień nazwę

Wybierz szablon w oknie głównym i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Zmień nazwę, aby zmienić nazwę szablonu. To spowoduje, że okno dialogowe okna, gdzie można wybrać nową nazwę dla szablonu. Wpisz nazwę i kliknij przycisk OK lub wybierz przycisk Anuluj, aby powrócić do nazwy, która jest już ustawiona.

Ikona zmieniania nazwy

Zmień nazwę

Usuń

Wybierz jeden lub więcej szablonów do usunięcia w głównym oknie i naciśnij klawisz Usuń lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń, aby usunąć wybrane szablony. Pojawi się okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie. Wybierz Tak, aby usunąć lub Nie, aby anulować.

Ikona usuwania

Usuń

note

Wbudowanych szablonów nie można edytować, zmieniać ich nazw ani usuwać.


Przenieś

Aby przenieść szablony do innej kategorii, wybierz szablon lub użyj +kliknij, aby wybrać dodatkowe szablony, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Przenieś, aby otworzyć Wybierz kategorię, w którym możesz wybrać kategorię docelową lub nową kategorię i przenieść do niej szablon. Wbudowanych szablonów nie można przenosić, ale można tworzyć kopie w innych kategoriach.

Ikona przenoszenia

Przenieś

Eksportuj

Wybierz szablon w oknie głównym lub użyj +kliknij, aby wybrać dodatkowe szablony, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Eksportuj, aby wyeksportować zaznaczenie do folderu na komputerze.

Ikona eskportowania

Eksportuj

tip

Aby przenieść lub wyeksportować wszystkie szablony w Kategorii, naciśnij +A, a następnie wybierz Przenieś lub Eksportuj.


Przykłady

Przykład 1 – Tworzenie listu biznesowego

 1. Otwórz LibreOffice Writer

 2. Naciśnij +Shift+N lub wybierz Plik - Nowy - Szablony, aby otworzyć Menedżera szablonów.

 3. Wpisz "list biznesowy" w polu wyszukiwania

 4. Wybierz jeden z szablonów z głównego okna, klikając go dwukrotnie lub wybierz i naciśnij Enter.

 5. Nowy dokument korzystający z tego szablonu jest tworzony w nowej instancji programu LibreOffice Writer

 6. W razie potrzeby zmień tekst i logo

Przykład 2 – Import szablonu – Arkusz kalkulacyjny budżetu osobistego

 1. Otwórz LibreOffice Calc

 2. Naciśnij +Shift+N lub wybierz Plik - Nowy - Szablony, aby otworzyć Menedżera szablonów.

 3. Kliknij Zarządzaj i wybierz Rozszerzenia, aby przeglądać szablony online.

 4. Wyszukaj szablon budżetu osobistego, a następnie pobierz go.

 5. Otwórz Menedżera szablonów i wybierz przycisk Importuj.

 6. Wybierz kategorię, w której chcesz zapisać nowy szablon, na przykład Moje szablony i naciśnij OK.

 7. Przejdź do folderu, do którego pobrano szablon, wybierz go i naciśnij Otwórz.

 8. Szablon jest teraz dostępny w wybranej przez Ciebie kategorii.

Przykład 3 – LibreOffice Impress – Szablon prezentacji

 1. Otwórz LibreOffice Impress

 2. Menedżer szablonów otwiera się automatycznie po uruchomieniu programu LibreOffice Impress.

 3. Wybierz szablon prezentacji, filtruj według kategorii lub szukaj.

 4. Możesz także użyć menu kontekstowego, zaimportować szablon lub wyszukać szablon online.

 5. Kilka funkcji w Menedżerze szablonów nie jest dostępnych po pierwszym automatycznym otwarciu. Po uruchomieniu programu LibreOffice Impress możesz ponownie uruchomić Menedżera szablonów, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji.

Szablony do pobrania można znaleźć na stronie https://extensions.libreoffice.org.

Zobacz Chapter 3 – Using Styles and Templates w Getting Started Guide.

Zobacz Tworzenie szablonu dokumentu, aby uzyskać powiązane informacje.

Zobacz Szablony i style, aby uzyskać powiązane informacje.

Prosimy o wsparcie!