Manage Templates

The Template Manager dialog makes it easy to manage templates and allows to start new documents using templates.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz opcję z menu Plik – Nowy – Szablony.

Choose menu File – Template – Manage Templates.

Enter +Shift+N in any LibreOffice module.

Press the Templates button in the Start Center.

Select any template type from the Templates button of the Start Center.


Templates save editing time by starting new documents with pre-filled contents and formatting. The Template Manager allows you to access and organize templates in LibreOffice.

LibreOffice comes with a set of built-in templates that can be used to create documents, presentations, spreadsheets or drawings. You may use templates available in the template manager, create your own templates or browse online for additional templates.

note

If you have opened the LibreOffice start center and have not yet opened a document or application, the Template Manager may be accessed differently. Ctrl-Shift-N will still open the Template Manager, but it may also be accessed by choosing Templates from the left sidebar, and then choosing Manage Templates.


Main Window – Template Choices

Podglądy dostępnych szablonów są wyświetlane w oknie głównym na podstawie opcji wyszukiwania i filtrowania. Dwukrotnie kliknij dowolną ikonę szablonu, aby otworzyć nowy dokument z zawartością i formatowaniem szablonu.

Search

You may search for a template by entering text in the search box at the top left. The Main window show the templates found.

Filter

Możesz filtrować wszystkie aplikacje, dokumenty, arkusze kalkulacyjne lub rysunki, wybierając opcję z rozwijanego menu w górnej górnej części okna. Główne okno wyświetla przefiltrowane szablony.

Kategorie

Kategorie to foldery, w których umieszczasz szablony. Możesz wybierać spośród domyślnych kategorii Moje szablony, Korespondencja biznesowa, MediaWiki, Inne dokumenty biznesowe, Korespondencja osobista i Dokumenty, Prezentacje lub Style. Możesz tworzyć nowe kategorie do użytku osobistego. Użyj przycisku Ustawienia w Menedżerze szablonów, aby utworzyć nową kategorię.

note

Kategorie w obrębie kategorii są niedozwolone.


note

To add the templates in another folder to the My Templates category, choose - LibreOffice - Paths, and then enter the path.


Settings

Click on the Settings icon at the bottom left to open the Settings menu. The options are create a New Category, Delete Category or Refresh. If a default template for new documents has been changed, an additional option to reset the factory default template is available.

Browse Online Templates

To browse for more templates online, click on the Browse online templates icon at bottom left to open a browser window and search for templates at https://templates.libreoffice.org.

Open

Select a template in the main window and right-click and then choose Open, press Enter or double click to open a new document using that template.

Edit

Select a template in the main window and right-click and then choose Edit to edit the template. This function is only available for templates that are not built-in.

Set as Default

Select a template in the main window and right-click and then choose Set as Default to set the template as the default template. This will cause a green tick to appear over the template and the template will automatically load when a new document is created using the matching application.

tip

Refer to the Standard Template


Rename

Wybierz szablon w oknie głównym i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Zmień nazwę, aby zmienić nazwę szablonu. To spowoduje, że okno dialogowe okna, gdzie można wybrać nową nazwę dla szablonu. Wpisz nazwę i kliknij przycisk OK lub wybierz przycisk Anuluj, aby powrócić do nazwy, która jest już ustawiona.

Delete

Select a template in the main window and press the delete button, or right-click then choose Delete to delete the template. A dialog box will appear requesting confirmation. Choose Yes to delete or No to cancel.

Move

Choose the Move option at the bottom right after selecting a template to move it to a different category. Default templates cannot be moved, but copies can be created in other categories.

Export

Choose a template in the main window and then press the Export button at the bottom right to export the template to a folder on your computer.

Import

Press the Import button at the bottom right, and then choose a Category to import a template from your computer to that category in the Template Manager.

Examples

Example 1 – Creating a Business Letter

 1. Open LibreOffice Writer

 2. Press +Shift+N or choose File - New - Templates to open the Template Manager

 3. Type “business letter” into the search box

 4. Choose one of the templates from the main window by double-clicking on it or pressing tab to select and then Enter

 5. A new document using that template is created in a new instance of LibreOffice Writer

 6. Change text and logo as needed

Example 2 – Import Template – Personal Budget Spreadsheet

 1. Open LibreOffice Calc

 2. Press +Shift+N or choose File - New - Templates to open the Template Manager

 3. Click on the world icon to browse for online templates

 4. Search for the Personal Budget Template, then download it

 5. Open Template Manager and choose the Import button

 6. Select a category to save the new template in (e.g. My Templates) and press OK

 7. Browse to the folder where you downloaded the template, select it and press Open

 8. The Template is now available in the category you chose.

Example 3 – LibreOffice Impress – Presentation Template

 1. Open LibreOffice Impress

 2. The Template Manager opens automatically when you open LibreOffice Impress

 3. Choose a template for your presentation, filter by categories or search

 4. Additional features are unavailable, and you may only select a template, filter, or import.

 5. After starting LibreOffice Impress you may run the Template Manager again to access additional features.

tip

Make use of categories to organize your templates. Create new templates or download templates and organize in the Template Manager. Use templates to save time for repetitive documents.


See Templates and Styles for related information.

See Creating a Document Template for related information.

See Chapter 3 – Using Styles and Templates in the Getting Started Guide, available from the documentation website.

Refer to https://templates.libreoffice.org for templates to download.

Please support us!