Centrum startowe

Witaj w LibreOffice. Dziękujemy za skorzystanie z pomocy aplikacji LibreOffice. Naciśnij klawisz F1, jeśli potrzebujesz pomocy przy korzystaniu z LibreOffice.

Centrum startowe jest widoczne, gdy w LibreOffice nie jest otwarty żaden dokument. Podzielone jest ono na dwa panele. Kliknij przycisk w lewym panelu, aby otworzyć nowy dokument lub okno dialogowe pliku.

Otwórz istniejące pliki

Przycisk Otwórz plik przedstawia okno otwierania pliku.

Przycisk Pliki zdalne wyświetla okno dialogowe Pliki zdalne do otwierania plików przechowywanych na serwerach zdalnych.

Kliknij przycisk Ostatnie dokumenty, aby wyświetlić miniatury ostatnio otwieranych dokumentów po prawej stronie okna. Najedź kursorem myszy na miniaturę, aby podświetlić dokument, wyświetlić wskazówkę dotyczącą lokalizacji dokumentu i wyświetlić ikonę w prawym górnym rogu do usuwania miniatury z panelu i listy ostatnio używanych plików. Kliknij miniaturę, aby otworzyć dokument.

Możesz usunąć element z listy Ostatnie dokumenty, klikając przycisk w prawym górnym rogu ikony. Sam dokument nie jest usuwany. Możesz usunąć wszystkie elementy z listy Ostatnie dokumenty, naciskając przycisk rozwijany Ostatnie dokumenty i wybierając Wyczyść ostatnie dokumenty.

Praca z szablonami

Kliknij przycisk Szablony, aby wyświetlić w prawej części okna szablony do wszystkich aplikacji.

Kliknij strzałkę w dół na przycisku Szablony, aby otworzyć menu, w którym możesz wybrać filtr do wyświetlania szablonów według aplikacji lub otworzyć okno dialogowe Menedżer szablonów.

Kliknij prawym przyciskiem myszy szablon w prawym panelu, aby otworzyć menu, w którym możesz otworzyć szablon, aby utworzyć nowy dokument na podstawie szablonu lub edytować sam szablon.

Utwórz:

Każdy z przycisków dokumentu otwiera nowy dokument określonego typu.

Przycisk Rozszerzenia otwiera stronę https://extensions.libreoffice.org/, z której możesz pobrać szablony i dodatkowe funkcje programu LibreOffice.

note

Zaszyfrowane pliki nie będą wyświetlać miniatury ich zawartości.


Prosimy o wsparcie!