Tworzenie i zmiana domyślnych i niestandardowych szablonów

Po otworzeniu nowego dokumentu, wybierając Plik - Nowy, wyświetlany jest pusty dokument oparty na szablonie pakietu LibreOffice. Szablon ten można edytować lub zastąpić innym - nowy dokument będzie zawierać określone przez użytkownika style oraz inną zawartość.

note

Możesz zdefiniować szablony dokumentów dla każdej aplikacji LibreOffice.


Tworzenie szablonu domyślnego

 1. Najpierw otwórz istniejący szablon LibreOffice i zmodyfikuj go lub otwórz nowy dokument i edytuj go w razie potrzeby, aby utworzyć żądany szablon.

 2. Zapisz dokument, wybierając Plik - Szablony - Zapisz jako szablon, a następnie wprowadź nazwę szablonu, kliknij pole wyboru Ustaw jako domyślny szablon i zapisz w kategorii Moje szablony.

 3. Następnym razem, gdy otworzysz nowy dokument tekstowy, nowy dokument będzie oparty na tym nowym domyślnym szablonie.

Modyfikowanie szablonu domyślnego

 1. Wybierz Plik - Szablony - Zarządzaj szablonami.

 2. Użyj Filtru, aby wybrać typ dokumentu.

 3. Domyślny szablon jest oznaczony zielonym znacznikiem wyboru. Kliknij ten szablon prawym przyciskiem myszy i wybierz Edycja.

 4. Dokonaj żądanych zmian, wybierz Plik - Zapisz i zamknij dokument.

 5. Po otwarciu nowego dokumentu zostanie użyty zmodyfikowany szablon domyślny.

Ustawianie szablonu jako domyślnego

 1. Wybierz Plik - Szablony - Zarządzaj szablonami.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy szablon, który ma być ustawiony jako domyślny, wybierz Ustaw jako domyślny.

Tworzenie szablonu niestandardowego

 1. Najpierw otwórz istniejący szablon LibreOffice i zmodyfikuj go lub otwórz nowy dokument i edytuj go w razie potrzeby, aby utworzyć żądany szablon.

 2. Wybierz Plik - Szablony - Zapisz jako szablon, następnie wprowadź nazwę szablonu, wybierz kategorię szablonu i zapisz.

Modyfikowanie szablonu niestandardowego

 1. Wybierz Plik - Szablony - Zarządzaj szablonami.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy szablon do modyfikacji i wybierz Edycja.

 3. Dokonaj żądanych zmian, wybierz Plik - Zapisz i zamknij dokument.

Zapisywanie szablonu w folderze szablonów

Możesz zapisać dowolny dokument jako szablon, wybierając typ pliku "Szablon" w oknie dialogowym Zapisz. Aby uzyskać dostęp do szablonu z menedżera szablonów, zapisz szablon w katalogu Ścieżki użytkownika określonym dla Szablony w - LibreOffice - Ścieżki. Często łatwiej jest zapisać dokument za pomocą Plik - Szablony - Zapisz jako szablon, ponieważ automatycznie umieszcza szablon w odpowiednim katalogu.

tip

Menedżer szablonów to preferowana metoda pracy z szablonami. Plik - Nowy - Szablony i Plik - Szablony - Zarządzaj szablonami są równoważne do otwierania Menedżera szablonów. +Shift+N to predefiniowany klawisz skrótu.


Prosimy o wsparcie!