Creating and Changing Default and Custom Templates

Po otworzeniu nowego dokumentu, wybierając Plik - Nowy, wyświetlany jest pusty dokument oparty na szablonie pakietu LibreOffice. Szablon ten można edytować lub zastąpić innym - nowy dokument będzie zawierać określone przez użytkownika style oraz inną zawartość.

note

You can define document templates for each LibreOffice application.


Creating a Default Template

 1. First, open either an existing LibreOffice template and modify it, or open a new document and edit it as necessary to create the desired template.

 2. Save the document by choosing File - Templates - Save as Template, then enter the template name, click the Set as default template checkbox, and save in the My Templates category.

 3. The next time you open a new text document, the new document will be based on this new default template.

Modifying a Default Template

 1. Choose File - Templates - Manage Templates.

 2. Use Filter to select the type of document.

 3. The default template is marked with a green check mark. Right-click that template and choose Edit.

 4. Make desired changes, choose File - Save, and close the document.

 5. When you open a new document, the modified default template will be used.

Setting a Template as Default

 1. Choose File - Templates - Manage Templates.

 2. Right-click on template to be made default, choose Set as Default.

Creating a Custom Template

 1. First, open either an existing LibreOffice template and modify it, or open a new document and edit it as necessary to create the desired template.

 2. Choose File - Templates - Save As Template, then enter the template name, choose a Template category, and save.

Modifying a Custom Template

 1. Choose File - Templates - Manage Templates.

 2. Right-click on the template to be modified, and choose Edit.

 3. Make desired changes, choose File - Save, and close the document.

Saving a Template in the Template Folder

You can save any document as a template by selecting "Template" file type in the Save dialog. To access the template from the Template Manager, save the template in the User Paths directory specified for Templates in - LibreOffice - Paths. It is often easier to save a document with File - Templates - Save As Template, because it automatically places the template in the appropriate directory.

tip

The Template Manager is the preferred method for working with templates. File - New - Templates and File - Templates - Manage Templates are equivalent for opening the Template Manager. +Shift+N is the predefined shortcut key.


Prosimy o wsparcie!