Konfiguracja drukarki i faksu na platformach UNIX

W programie LibreOffice używane są czcionki zainstalowane w systemie. W dokumencie tekstowym można wybrać dowolną spośród wszystkich czcionek możliwych do wydrukowania. W dokumencie HTML lub układzie sieciowym można zastosować wyłącznie czcionki widoczne na ekranie. W arkuszach i rysunkach można wybrać dowolną spośród zainstalowanych czcionek.

Zmiana ustawień drukarki

W oknie dialogowym Drukuj lub Ustawienia drukarki wybierz drukarkę z listy drukarek i kliknij przycisk Właściwości. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości zawierające różne karty. W tym miejscu można wprowadzić ustawienia, które są interpretowane zgodnie z zawartością pliku PPD wybranej drukarki.

Korzystanie z faksu

Jeśli w systemie zainstalowano fax4CUPS, możesz za pomocą oprogramowania LibreOffice wysyłać faksy.

Okno dialogowe z monitem o numer telefonu do wysłania faksu pojawi się po wydruku, podczas drukowania na drukarce fax4CUPS. Wiele numerów należy oddzielać znakiem ;

W pakiecie LibreOffice można także uaktywnić ikonę, której kliknięcie powoduje wysłanie dokumentu do domyślnego faksu. W tym celu wybierz pozycje Narzędzia – Dostosuj – Paski narzędzi, kliknij operację Dodaj polecenia i dodaj z sekcji "Dokumenty" ikonę Wyślij faks domyślny. Faks, który ma być użyty po kliknięciu tego przycisku, można ustawić, wybierając polecenie – LibreOffice Writer – Drukowanie.

Należy pamiętać o tworzeniu oddzielnego zadania drukowania dla każdego faksu; w przeciwnym razie pierwszy odbiorca otrzyma wszystkie faksy. W oknie dialogowym Narzędzia - Korespondencja seryjna wybierz opcję Drukarka, a następnie zaznacz pole wyboru Pojedyncze zadania wydruku.

Prosimy o wsparcie!