Wstawianie spacji nierozdzielających, łączników i miękkich łączników

Spacje nierozdzielające

To prevent two words from being separated at the end of a line, hold down the and the Shift key when you type a space between the words.

Ikona notatki

W programie Calc nie można wstawiać spacji nierozdzielających.


Łącznik nierozdzielający

An example of a non-breaking hyphen is a company name such as A-Z. Obviously you would not want A- to appear at the end of a line and Z at the beginning of the next line. To solve this problem, press Shift++ minus sign. In other words, hold down the Shift and keys and press the minus key.

Zamienianie kresek na łączniki

Aby wprowadzać pauzy, w oknie Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty - Opcje wybierz opcję Zamień kreski. Włączenie tej opcji powoduje, że w pewnych okolicznościach jeden lub dwa znaki minusa są zastępowane symbolem półpauzy lub pauzy (patrz Opcje autokorekty).

Dodatkowe zastąpienia można znaleźć w tabeli zmian, która jest wyświetlana po wybraniu polecenia Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty - Zamiana. W tym miejscu można między innymi automatycznie zamienić skrót klawiszowy na znak minusa, nawet pisanego inną czcionką.

Łącznik miękki

To support automatic hyphenation by entering a soft hyphen inside a word yourself, use the keys +minus sign. The word is separated at this position when it is at the end of the line, even if automatic hyphenation for this paragraph is switched off.

Znaki specjalne

Znacznik formatowania

Prosimy o wsparcie!