Obsługa skryptów w pakiecie LibreOffice

W pakiecie LibreOffice do elementów menu, ikon, formantów okien dialogowych oraz zdarzeń można dowiązywać własne skrypty.

LibreOffice wewnętrznie obsługuje następujące języki skryptowe:

 1. LibreOffice Basic

 2. JavaScript

 3. BeanShell

 4. Python

Ponadto programiści mogą używać języków wysokiego poziomu, na przykład języka programowania Java, do zewnętrznej kontroli LibreOffice. Dokumentacja API jest dostępna online pod adresem api.libreoffice.org.

Aby przypisać skrypt do nowej pozycji menu

 1. Wybierz Narzędzia - Dostosuj i kliknij zakładkę Menu.

 2. Kliknij przycisk Dodaj.

 3. W polu listy Kategoria przewiń w dół i otwórz wpis "Makra aplikacji".

 4. Zobaczysz wpisy "Makra aplikacji" (skrypty w katalogu współdzielonym Twojej instalacji LibreOffice), "Moje makra" (skrypty w katalogu użytkownika) i bieżący dokument. Otwórz dowolny z nich, aby zobaczyć obsługiwane języki skryptowe.

 5. Aby przejrzeć dostępne skrypty, otwórz dowolną pozycję języka skryptowego. Wybierz skrypt.

 6. Na liście Polecenia widoczna jest lista funkcji skryptów. Wybierz funkcję.

 7. Kliknij polecenie Dodaj, aby utworzyć nowe przypisanie menu. Nowa pozycja menu zostanie wyświetlona w polu listy Pozycje.

Aby przypisać skrypt do kombinacji klawiszy

 1. Wybierz Narzędzia - Dostosuj - Klawiatura.

 2. W polu listy Kategoria przewiń w dół i otwórz wpis "Makra aplikacji".

 3. Zobaczysz wpisy "Makra aplikacji" (skrypty w katalogu współdzielonym Twojej instalacji LibreOffice), "Moje makra" (skrypty w katalogu użytkownika) i bieżący dokument. Otwórz dowolny z nich, aby zobaczyć obsługiwane języki skryptowe.

 4. Aby przejrzeć dostępne skrypty, otwórz dowolną pozycję języka skryptowego. Wybierz dowolny skrypt.

 5. Na liście Polecenia zostanie wyświetlona lista funkcji skryptów. Wybierz dowolną funkcję.

 6. Kliknij przycisk opcji pakietu LibreOffice lub Writer (albo dowolnej innej otwartej aplikacji).

  Wybranie tego przycisku opcji powoduje ustawienie dostępności nowej kombinacji klawiszy dla całego pakietu LibreOffice lub tylko dla dokumentów bieżącego modułu.

 7. Wybierz kombinację klawiszy z listy Skróty klawiaturowe i kliknij Przypisz.

Aby przypisać skrypt do zdarzenia

 1. Wybierz Narzędzia - Dostosuj - Zdarzenia.

 2. Kliknij przycisk Makro.

 3. W polu listy Biblioteka przewiń w dół i otwórz wpis "Makra aplikacji".

 4. Zobaczysz wpisy "Makra aplikacji" (skrypty w katalogu współdzielonym Twojej instalacji LibreOffice), "Moje makra" (skrypty w katalogu użytkownika) i bieżący dokument. Otwórz dowolny z nich, aby zobaczyć obsługiwane języki skryptowe.

 5. Aby przejrzeć dostępne skrypty, otwórz dowolną pozycję języka skryptowego. Wybierz dowolny skrypt.

 6. Na liście Przypisane działanie zostanie wyświetlona lista funkcji skryptów. Wybierz dowolną funkcję.

 7. Zaznacz odpowiednią opcję, aby zapisać przypisanie w pakiecie LibreOffice lub bieżącym dokumencie.

  Wybranie tej opcji powoduje ustawienie dostępności nowej kombinacji klawiszy dla całego pakietu LibreOffice lub tylko dla dokumentów bieżącego modułu.

 8. Wybierz z listy zdarzenie i kliknij przycisk OK.

Aby przypisać skrypt do zdarzenia dotyczącego obiektu osadzonego

 1. Wybierz obiekt osadzony w dokumencie, na przykład wykres.

 2. Wybierz polecenie Format - Ramka i obiekt - Właściwości - Makro.

 3. Z pola listy Makra wybierz pozycję Skrypty LibreOffice.

 4. Widoczne są pozycje katalogu share (skrypty w katalogu share instalacji LibreOffice), skrypty użytkownika (skrypty w katalogu użytkownika) oraz bieżący dokument. Aby przejrzeć obsługiwane języki skryptowe, otwórz dowolną z tych pozycji.

 5. Aby przejrzeć dostępne skrypty, otwórz dowolną pozycję języka skryptowego. Wybierz dowolny skrypt.

 6. Na liście Makra istniejące w widoczna jest lista funkcji skryptów. Wybierz dowolną funkcję.

 7. Wybierz z listy zdarzenie i kliknij przycisk OK.

Aby przypisać skrypt do hiperłącza

 1. Umieść kursor wewnątrz hiperłącza.

 2. Wybierz Wstaw - Hiperłącze.

 3. Kliknij przycisk Zdarzenia.

 4. Wybierz skrypt i przypisz tak, jak opisano wcześniej.

Aby przypisać skrypt do elementu graficznego

 1. Wybierz element graficzny w dokumencie.

 2. Wybierz Format - Obraz - Właściwości - Makro.

 3. Wybierz skrypt i przypisz tak, jak opisano wcześniej.

Aby przypisać skrypt do formantu formularza

 1. Wstaw formant formularza, na przykład przycisk: na pasku narzędzi Formanty formularza kliknij ikonę Przycisk, a następnie przeciągnij przycisk w dokumencie.

 2. Przy zaznaczonym formancie formularza kliknij przycisk Formant na pasku narzędzi Formanty formularza.

 3. Kliknij zakładkę Zdarzenia okna dialogowego Właściwości.

 4. Aby otworzyć okno dialogowe umożliwiające przypisanie skryptu do zaznaczonego zdarzenia, kliknij jeden z przycisków ....

Aby przypisać skrypt do formantu w oknie dialogowym LibreOffice Basic

 1. Otwórz edytor okien dialogowych LibreOffice Basic i utwórz okno dialogowe z formantem.

 2. Kliknij formant prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości.

 3. Kliknij zakładkę Zdarzenia okna dialogowego Właściwości.

 4. Aby otworzyć okno dialogowe umożliwiające przypisanie skryptu do zaznaczonego zdarzenia, kliknij jeden z przycisków ....

Prosimy o wsparcie!