Tworzenie zaokrąglonych rogów

Po wstawieniu prostokąta lub objaśnienia za pomocą funkcji rysowania i uaktywnieniu funkcji Edycja punktów na pasku Rysunek, w lewym górnym rogu obiektu jest wyświetlana mała ramka. W ramce widoczny jest stopień zaokrąglenia rogów. Kiedy ramka jest umieszczona w lewym górnym rogu, rogi nie są zaokrąglane. Kiedy ramka znajduje się na uchwycie umieszczonym u góry obiektu, rogi są maksymalnie zaokrąglone. Stopień zaokrąglenia można regulować, przesuwając ramkę między tymi dwiema pozycjami.

Wskaźnik myszy jako rączka

Umieszczenie kursora na obramowaniu powoduje zmianę wskaźnika myszy na symbol rączki. Obramowanie można wtedy chwycić i przeciągnąć, zmieniając stopień zaokrąglenia. Podgląd jest prezentowany w postaci konturu kształtu.

Kopiowanie obiektów rysunkowych do innych dokumentów

Prosimy o wsparcie!