Zarządzanie wersjami

Menu Plik zawiera polecenie Wersje, za pomocą którego można zapisać różne wersje dokumentu w tym samym pliku.

Można przejrzeć poszczególne wersje dokumentu albo różnice między wersjami w postaci kolorowych oznaczeń.

W oknie dialogowym służącym do otwierania dokumentu z pola kombi można wybrać wersję dokumentu do otwarcia.

Prosimy o wsparcie!