Ochrona zmian

note

W dokumentach tekstowych i arkuszach kalkulacyjnych pakietu LibreOffice jest dostępna funkcja recenzji.


Aby chronić zmiany wprowadzone w dokumencie podczas edycji, wybierz Edycja - Śledź zmiany - Chroń. Aby wyłączyć tę funkcję albo zaakceptować lub odrzucić zmiany, najpierw należy podać prawidłowe hasło.

  1. Wybierz Chroń. Zostanie otwarte okno dialogowe Hasło.

  2. Wprowadź hasło składające się z co najmniej jednego znaku i potwierdź. Kliknij OK.

Prosimy o wsparcie!