Przeglądanie zmian

note

Ta właściwość jest specyficzna dla Writera.


Dostępne są dwa polecenia służące do nawigowania po zmianach w dokumencie Writera:

Korzystanie z tych poleceń w połączeniu z poleceniami Akceptuj i Odrzuć umożliwia przeglądanie, akceptowanie lub odrzucanie zmian bez wywoływania okna dialogowego Edycja - Śledź zmiany - Zarządzaj.

Prosimy o wsparcie!