Rejestrowanie zmian

note

W dokumentach tekstowych i arkuszach kalkulacyjnych pakietu LibreOffice jest dostępna funkcja recenzji.


Nie wszystkie zmiany są rejestrowane. Na przykład zmiana tabulatora z wyrównanego do lewej na wyrównany do prawej nie zostaje zarejestrowana. Rejestrowane są jednak typowe zmiany wykonywane przez redaktorów, takie jak dodanie, usunięcie lub zmiana tekstu oraz zwykłe zmiany formatowania.

  1. Aby rozpocząć rejestrowanie zmian, otwórz dokument do edycji i wybierz Edycja - Śledź zmiany, a następnie wybierz Rejestruj.

  2. Rozpocznij wprowadzanie zmian. Wszystkie nowe fragmenty są podkreślone i zaznaczone kolorem, natomiast tekst usunięty pozostaje widoczny, ale jest prezentowany jako skreślony i zaznaczony kolorem.

  3. Umieszczenie wskaźnika myszy na oznaczonej zmianie powoduje wyświetlenie informacji o typie zmiany, jej autorze, dacie i godzinie w postaci wskazówki pomocy. Jeśli włączono wskazówki rozszerzone, wyświetlane są także ewentualne komentarze dotyczące zmiany.

Zmiany w arkuszu kalkulacyjnym są zaznaczane w postaci ramek wokół komórek. Umieszczenie wskaźnika myszy na komórce powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o zmianie w postaci wskazówki pomocy.

Aby wprowadzić komentarz dotyczący zmiany, umieść kursor w obszarze zmiany i wybierz Edycja - Śledź zmiany - Komentarz. Oprócz informacji we wskazówkach rozszerzonych, komentarz jest także wyświetlany na liście zmian w oknie dialogowym Zarządzaj zmianami.

Aby zatrzymać rejestrowanie zmian, ponownie wybierz Edycja - Śledź zmiany - Rejestruj. Zaznaczenie tej pozycji zostaje usunięte i można zapisać dokument.

W dokumencie tekstowym wszystkie zmienione wiersze mogą zostać dodatkowo oznaczone kolorem. Oznaczenie może mieć postać np. czerwonej linii na marginesie.

Aby zmienić ustawienia śledzenia zmian, wybierz kolejno pozycje – LibreOffice WriterZmiany lub – LibreOffice CalcZmiany.

Prosimy o wsparcie!