Porównywanie wersji dokumentu

note

W dokumentach tekstowych i arkuszach kalkulacyjnych pakietu LibreOffice jest dostępna funkcja recenzji.


Wyobraź sobie, że istnieją jacyś współautorzy lub recenzenci współpracujący przy tworzeniu oryginalnego dokumentu. Któregoś dnia wysyłasz kopie dokumentu do wszystkich recenzentów. Prosisz ich o dokonanie edycji i odesłanie plików.

Zazwyczaj recenzenci włączają opcję śledzenia zmian, wybierając opcje Edycja – Zmiany – Rejestruj, więc można je łatwo sprawdzić.

Jeśli jeden z autorów wprowadził zmiany w dokumencie bez ich rejestrowania, zmieniony dokument można porównać z oryginalnym.

  1. Otwórz dokument oryginalny i wybierz Edycja - Śledź zmiany - Porównaj dokumenty.

    Zawsze należy rozpoczynać od otwarcia nowszego dokumentu i porównania go ze starszym.

  2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru pliku. W tym oknie dialogowym wybierz kopię dokumentu i zatwierdź wybór.

    LibreOffice łączy wybrany dokument z oryginalnym. Wszystkie fragmenty tekstu występujące w dokumencie oryginalnym, ale nie w kopii, są prezentowane jako wstawione; wszystkie fragmenty, których nie ma w dokumencie oryginalnym, są prezentowane jako usunięte.

  3. "Wstawienia" można zaakceptować (wtedy odpowiedni tekst pozostaje w oryginalnej postaci); akceptacja "usunięć" powoduje, że tekst oznaczony w kopii nie jest wstawiany do dokumentu.

Prosimy o wsparcie!