Rejestrowanie i wyświetlanie zmian

note

W dokumentach tekstowych i arkuszach kalkulacyjnych pakietu LibreOffice jest dostępna funkcja recenzji.


Kiedy na tym samym tekście lub arkuszu kalkulacyjnym pracuje wielu autorów, można skorzystać z funkcji recenzji, która rejestruje i wyświetla informacje o tym, kto wprowadził jakie zmiany. Na etapie finalnej redakcji dokumentu można potem przejrzeć poszczególne zmiany i zaakceptować je lub odrzucić.

Na przykład: Użytkownik jest redaktorem i ma dostarczyć najnowszy raport. Przed publikacją raport musi jednak zostać przeczytany przez starszego redaktora i weryfikatora. Obie te osoby wprowadzają zmiany w dokumencie. Starszy redaktor przy jednym z akapitów wstawia dopisek "objaśnić w zrozumiały sposób", natomiast inny akapit wykreśla w całości. Weryfikator poprawia błędy pisowni.

Po redakcji dokument wraca do użytkownika, który może zatwierdzić lub zignorować sugestie obu tych osób.

Let's say you also emailed a copy of the report to a good friend and colleague who has done research on a similar topic in the past. You asked for a few suggestions, and the document is now returned by email with your colleague's suggestions.

Jeśli wszyscy koledzy i kierownicy w pracy korzystają z pakietu LibreOffice, po otrzymaniu ich wskazówek i poprawek można wygenerować finalną wersję dokumentu.

Prosimy o wsparcie!