QR i kod kreskowy

Wygeneruj kody liniowe i macierzowe dla dowolnego tekstu lub adresu URL.

Funkcja generowania kodu QR i kodu kreskowego umożliwia zakodowanie dowolnego ciągu tekstowego lub adresu URL jako kodu kreskowego lub kodu QR i wstawienie go jako obiektu graficznego do dokumentu w celu zeskanowania.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Obiekt OLE - QR i kod kreskowy.


Adres URL lub tekst

Tekst, na podstawie którego ma zostać wygenerowany kod.

Korekcja błędów

Wartość korekty błędów dla kodu QR, który ma zostać utworzony. Korekcja błędów kodu QR to środek, który pomaga odzyskać uszkodzony kod QR.

Istnieją cztery standardowe wartości korekcji błędów.

Margines

Szerokość marginesu otaczającego kod.

Przykład

Poniższy kod QR został wygenerowany dla tekstu www.libreoffice.org:

Przykład kodu QR

Prosimy o wsparcie!