Szybsze drukowanie przy zmniejszonej ilości danych

Możliwe jest zmniejszenie ilości danych zawartych w dokumencie przed jego wydrukowaniem. Ustawienia można określić inaczej dla drukowania bezpośredniego i drukowania do pliku.

  1. Wybierz polecenie – LibreOffice – Drukuj.

  2. Kliknij jedną z następujących opcji ustawień:

    Drukarka - umożliwia zdefiniowanie opcji redukcji danych na potrzeby drukowania bezpośrednio do drukarki

    Drukowanie do pliku - umożliwia zdefiniowanie opcji redukcji danych na potrzeby drukowania do pliku

  3. Wybierz dowolną kombinację czterech opcji, a następnie kliknij przycisk OK.

    Od tej chwili wszystkie dokumenty są drukowane przy zmienionych ustawieniach.

  4. Wydrukuj dokument.

Można zredukować ilość danych związanych z przezroczystością, gradientami i mapami bitowymi. Na wielu drukarkach różnica w jakości dokumentu wydrukowanego przy zredukowanej ilości danych jest niezauważalna. Drukowanie trwa jednak znacznie krócej, natomiast po wydrukowaniu do pliku wynikowy plik jest znacznie mniejszy.

Prosimy o wsparcie!