Drukowanie czarno-białe

Czarno-białe drukowanie tekstu i obrazów

 1. Wybierz polecenie Plik – Drukuj. Zostanie otwarta karta Ogólne w oknie dialogowym.

 2. Kliknij przycisk Właściwości. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości drukarki.

 3. Wybierz opcję wymuszającą drukowanie czarno-białe. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika drukarki.

 4. Potwierdź zawartość okna dialogowego Właściwości i kliknij przycisk Drukuj.

  Bieżący dokument jest drukowany w czerni.

Drukowanie czarno-białe w programach LibreOffice Impress oraz LibreOffice Draw

 1. Choose - LibreOffice Impress or - LibreOffice Draw, as appropriate.

 2. Wybierz pozycję Drukowanie.

 3. W części Jakość wybierz ustawienie Skala szarości lub Czarno-biały i kliknij przycisk OK.

  Wybranie jednej z tych opcji powoduje, że kolor prezentacji lub rysunków jest pomijany na wydrukach. Aby wydrukować w czerni tylko bieżące zadanie, wybierz odpowiednią opcję, klikając pozycje Plik – Drukuj – LibreOffice Draw/Impress.

  Ustawienie Skala szarości powoduje, że wszystkie kolory zostają przekształcone na maksymalnie 256 odcieni szarości. Tekst jest drukowany w czerni. Tło, ustawione przez wybranie polecenia Format – Strona – Tło, nie jest drukowane.

  Ustawienie Czarno-biały przekształca wszystkie kolory na dwie wartości: czerń lub biel. Wszystkie krawędzie obiektów są drukowane w czerni. Tekst jest drukowany w czerni. Tło, ustawione przez wybranie polecenia Format – Strona – Tło, nie jest drukowane.

Drukowanie tylko tekstu w czerni

W programie LibreOffice Writer można określić, aby kolorowy tekst był drukowany w czerni. Tę opcję można określić zarówno dla wszystkich dokumentów tekstowych drukowanych od tej pory, jak i tylko dla bieżącego wydruku.

Drukowanie wszystkich dokumentów tekstowych w czerni

 1. Choose - LibreOffice Writer or - LibreOffice Writer/Web.

 2. Wybierz pozycję Drukowanie.

 3. W części Zawartość zaznacz opcję Drukuj na czarno i kliknij przycisk OK.

  Tekst wszystkich dokumentów tekstowych lub HTML jest drukowany na czarno.

Drukowanie bieżącego dokumentu tekstowego w czerni

 1. Wybierz polecenie Plik – Drukuj. Następnie kliknij kartę LibreOffice Writer.

 2. Wybierz opcję Drukuj tekst kolorem czarnym i kliknij przycisk Drukuj.

Okna dialogowe drukowania

dialog

Please support us!