Drukowanie czarno-białe

Czarno-białe drukowanie tekstu i obrazów

 1. Wybierz polecenie Plik – Drukuj. Zostanie otwarta karta Ogólne w oknie dialogowym.

 2. Kliknij przycisk Właściwości. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości drukarki.

 3. Wybierz opcję wymuszającą drukowanie czarno-białe. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika drukarki.

 4. Potwierdź zawartość okna dialogowego Właściwości i kliknij przycisk Drukuj.

  Bieżący dokument jest drukowany w czerni.

Drukowanie czarno-białe w programach LibreOffice Impress oraz LibreOffice Draw

 1. Odpowiednio wybierz - LibreOffice Impress lub - LibreOffice Draw.

 2. Wybierz pozycję Drukowanie.

 3. W części Jakość wybierz ustawienie Skala szarości lub Czarno-biały i kliknij przycisk OK.

  Wybranie jednej z tych opcji powoduje, że kolor prezentacji lub rysunków jest pomijany na wydrukach. Aby wydrukować w czerni tylko bieżące zadanie, wybierz odpowiednią opcję, klikając pozycje Plik – Drukuj – LibreOffice Draw/Impress.

  Skala szarości konwertuje wszystkie kolory do maksymalnie 256 stopni od czerni do bieli. Cały tekst zostanie wydrukowany na czarno. Tło ustawione przez Format - Styl strony - Tło nie zostanie wydrukowane.

  Czarno-biały konwertuje wszystkie kolory na dwie wartości: czarny i biały. Wszystkie obramowania wokół obiektów są drukowane na czarno. Cały tekst zostanie wydrukowany na czarno. Tło ustawione przez Format - Styl strony - Tło nie zostanie wydrukowane.

Drukowanie tylko tekstu w czerni

W programie LibreOffice Writer można określić, aby kolorowy tekst był drukowany w czerni. Tę opcję można określić zarówno dla wszystkich dokumentów tekstowych drukowanych od tej pory, jak i tylko dla bieżącego wydruku.

Drukowanie wszystkich dokumentów tekstowych w czerni

 1. Wybierz - LibreOffice Writer lub - LibreOffice Writer/Web.

 2. Wybierz pozycję Drukowanie.

 3. W części Zawartość zaznacz opcję Drukuj na czarno i kliknij przycisk OK.

  Tekst wszystkich dokumentów tekstowych lub HTML jest drukowany na czarno.

Drukowanie bieżącego dokumentu tekstowego w czerni

 1. Wybierz polecenie Plik – Drukuj. Następnie kliknij kartę LibreOffice Writer.

 2. Wybierz opcję Drukuj tekst w czerni i kliknij przycisk Drukuj.

Prosimy o wsparcie!