Ładowanie palet kolorów, gradientów i kreskowania

Możesz użyć rozszerzeń LibreOffice, aby dodać palety kolorów, listy gradientów lub listy wzorów kreskowania.

Aby załadować paletę kolorów:

Bezpośrednio z Menedżera rozszerzeń

Jeśli masz niestandardową paletę dostępną jako rozszerzenie, użyj Menedżera rozszerzeń, aby załadować paletę do LibreOffice:

 1. Otwórz Menedżera rozszerzeń.

 2. Kliknij Dodaj

 3. Wybierz plik rozszerzenia (zwykle jest to plik z rozszerzeniem oxt)

 4. Kliknij OK. Pojawi się monit o ponowne uruchomienie LibreOffice.

Z okna dialogowego Obszar

Ładowanie palet kolorów z okna dialogowego Obszar powoduje wyświetlenie okna dialogowego ze wszystkimi paletami kolorów dostępnymi w witrynie rozszerzeń LibreOffice.

 1. Wybierz Format - Obszar i kliknij kartę Kolory.

 2. Kliknij przycisk Dodaj paletę kolorów za pomocą rozszerzeń. Pojawi się okno dialogowe ze wszystkimi dostępnymi paletami kolorów w witrynie rozszerzeń LibreOffice.

 3. Znajdź listę kolorów, którą chcesz załadować, a następnie kliknij Zainstaluj.

 4. Zamknij okno dialogowe Rozszerzenie. Pojawi się monit o ponowne uruchomienie LibreOffice.

Informacje o domyślnych paletach kolorów:

Lista kolorów HLC freieFarbe oparta jest na modelu CIELAB i jest zoptymalizowana pod kątem profesjonalnego druku CMYK.

Kolory w paletach Zgodność i HTML są zoptymalizowane dla wyświetlaczy o rozdzielczości 256 kolorów.

Palety "LibreOffice" i "Material" zawierają odpowiednio oficjalne palety LibreOffice i Material Design.

Paleta "Tonal" zapewnia zestaw kolorów zorganizowanych według kontrastu luminancji, które działają na różnych urządzeniach.

Aby załadować paletę gradientu i kreskowania:

Bezpośrednio z Menedżera rozszerzeń

Jeśli masz niestandardową paletę dostępną jako rozszerzenie, użyj Menedżera rozszerzeń, aby załadować paletę do LibreOffice:

 1. Otwórz Menedżera rozszerzeń.

 2. Kliknij Dodaj

 3. Wybierz plik rozszerzenia (zwykle jest to plik z rozszerzeniem oxt)

 4. Kliknij OK. Pojawi się monit o ponowne uruchomienie LibreOffice.

Prosimy o wsparcie!