Kopiowanie formatowania za pomocą narzędzia klonuj formatowanie

Use the Clone Formatting tool to copy formatting from a text selection or from an object and apply the formatting to another text selection or object.

  1. Zaznacz tekst lub obiekt, którego formatowanie chcesz skopiować.

  2. On the Standard Bar, click the Clone Formatting icon. The mouse cursor will change to a paint bucket.

  3. Zaznacz lub kliknij tekst bądź obiekt, na który chcesz przenieść formatowanie.

tip

If you want to apply the formatting to more than one selection, double-click the Clone Formatting icon Icon. After you apply all the formatting, click the icon again.


Domyślnie tylko formatowanie znaków jest kopiowane; włączając w to formatowanie akapitów, w momencie klikania przytrzymaj klawisz . Aby skopiować tylko formatowanie akapitu, w momencie klikania przytrzymaj naciśnięte klawisze +Shift.

warning

In Calc, the Clone Formatting tool only copies formatting applied using the Format - Cells dialog or other equivalent methods. Therefore, any formatting applied directly to characters by selecting text inside a cell and then going to the Format - Character dialog will not be copied using the Clone Formatting tool.


Formaty akapitu są formatami stosowanymi do całego akapitu. Formaty znaku są stosowane do części akapitu. Na przykład, jeśli zastosujesz format pogrubienia do całego akapitu, format pogrubiony będzie formatem akapitu. Następnie, jeśli cofniesz pogrubienie części akapitu, format pogrubiony nadal będzie formatem akapitu, ale część w której cofnięto pogrubienie ma format znaku.

W tabeli przedstawiono atrybuty formatowania które można skopiować narzędziem klonuj formatowanie:

Rodzaj zaznaczenia

Komentarz

Nic nie zaznaczone, ale kursor w środku fragmentu tekstu

Kopiuje formatowanie bieżącego akapitu oraz formatowanie czcionki - następnej litery w kierunku czytania tekstu.

Zaznaczony tekst

Kopiuje formatowanie czcionki ostatniej zaznaczonej litery i akapitu który ją zawiera.

Zaznaczona ramka

Kopiuje atrybuty ramki zdefiniowane w oknie dialogowym Format – Ramka i obiekt - Właściwości. Zawartość, rozmiar, pozycja, łącza, hiperłącza i makra przypisane do obiektu nie są kopiowane.

Zaznaczony obiekt

Powoduje kopiowanie formatowania obiektów, które jest zdefiniowane w oknie dialogowym Format – Obraz lub Format – Obiekt rysunkowy. Zawartość, rozmiar, pozycja, hiperłącza i makra przypisane do obiektu nie są kopiowane.

Zaznaczony formant formularza

Nie obsługiwane

Zaznaczony obiekt rysunkowy

Kopiuje wszystkie atrybuty formatowania. W Impress i Draw, tekst zawarty w obiekcie również jest kopiowany.

Został wybrany tekst z komórek programu Calc

Nie obsługiwane

Zaznaczone tabela lub komórki w edytorze Writer

Kopiuje formatowanie wyszczególnione na kartach Tabela, Przepływ tekstu, Krawędzie i Tło w oknie dialogowym Format – Tabela. Formatowanie akapitu i znaków jest również kopiowane.

Zaznaczone arkusze lub komórki w Calc

Copies cell formatting specified using the Format - Cells dialog.


Please support us!