Wyłączanie wypunktowania i numerowania poszczególnych akapitów

Prosimy o wsparcie!