Wyświetlanie okienka poruszania się po pomocy

W oknie Pomoc można wyświetlić lub ukryć okienko nawigacji.

Ikona

Na pasku narzędzi okna Pomoc kliknij ikonę po lewej stronie; spowoduje to wyświetlenie lub ukrycie okienka nawigacji.

Prosimy o wsparcie!