Nawigator przeglądu dokumentu

Cała zawartość okna Nawigatora jest określana jako "kategorie", niezależnie od tego, czy są to nagłówki, arkusze, tabele, ramki, grafika, obiekty OLE, sekcje, hiperłącza, odnośniki, indeksy, komentarze czy obiekty rysunkowe.

Nawigator wyświetla typy obiektów zawartych w dokumencie. Jeśli obok kategorii pojawi się znak plus, oznacza to, że istnieje co najmniej jeden obiekt tego typu. Jeśli zatrzymasz wskaźnik myszy na nazwie kategorii, liczba obiektów zostanie wyświetlona w rozszerzonej końcówce.

Otwórz kategorię, klikając znak plus. Jeśli chcesz wyświetlić tylko wpisy z określonej kategorii, wybierz kategorię i kliknij ikonę Widok nawigacji po zawartości. Do momentu ponownego kliknięcia ikony wyświetlane będą tylko obiekty z tej kategorii.

Okno Nawigatora można zadokować do dowolnej krawędzi dokumentu albo oddokować (klikając dwukrotnie szary obszar). Kiedy okno Nawigatora nie jest zadokowane, można zmieniać jego rozmiar.

Prosimy o wsparcie!