Nawigator przeglądu dokumentu

All contents of the Navigator window are referred to here as "categories," whether headings, sheets, tables, frames, graphics, OLE objects, sections, hyperlinks, references, indexes, comments, or drawing objects.

The Navigator displays types of objects contained in a document. If a plus sign appears next to a category, this indicates that at least one object of this kind exists. If you rest the mouse pointer on the category name, the number of objects is displayed in an extended tip.

Aby otworzyć kategorię, kliknij znak plusa. Aby tylko przejrzeć pozycje kategorii, wybierz ją i kliknij ikonę Podgląd zawartości. Do chwili ponownego kliknięcia tej ikony są wyświetlane tylko obiekty danej kategorii.

Okno Nawigatora można zadokować do dowolnej krawędzi dokumentu albo oddokować (klikając dwukrotnie szary obszar). Kiedy okno Nawigatora nie jest zadokowane, można zmieniać jego rozmiar.

Szybki dostęp do obiektów

Przeciąganie i upuszczanie elementów w dokumencie LibreOffice

Please support us!