Konwersja dokumentów Microsoft Office

Pakiet LibreOffice może automatycznie otwierać dokumenty Microsoft Office 97/2000/XP. Jednak w przypadku bardziej złożonych dokumentów pakietu Microsoft Office niektóre funkcje układu i atrybuty formatowania są interpretowane inaczej w pakiecie LibreOffice albo nie są przez niego obsługiwane. W efekcie przekonwertowane pliki wymagają wykonania pewnych ręcznych czynności formatujących. Ilość wymaganych zmian formatowania jest proporcjonalna do stopnia złożoności struktury i formatowania dokumentu źródłowego. W pakiecie LibreOffice nie można uruchomić skryptu Visual Basic, ale można je załadować w celu przeanalizowania.

Ikona notatki

Najnowsze wersje LibreOffice mogą ładować i zapisywać dokumenty w formacie Microsoft Office Open XML, są to pliki z rozszerzeniami docx, xlsx i pptx. W tych wersjach możliwe jest również uruchomienie niektórych skryptów Excel Visual Basic, jeśli ta funkcja zostanie włączona w - Ładowanie i zapisywanie - Właściwości VBA.


Następujące listy zawierają ogólne zestawienie funkcji pakietu Microsoft Office, które mogą sprawiać problemy podczas konwersji. Te problemy nie uniemożliwiają korzystania lub pracy z zawartością przekonwertowanych dokumentów.

Microsoft Word

 1. Autokształty

 2. Poprawki

 3. Obiekty OLE

 4. Niektóre formanty i pola formularzy Microsoft Office

 5. Indeksy

 6. Tabele, ramki oraz formatowanie wielokolumnowe

 7. Hiperłącza i zakładki

 8. Grafiki Microsoft WordArt

 9. Znaki lub tekst animowany

Microsoft PowerPoint

 1. Autokształty

 2. Odstępy między tabulatorami, wierszami i akapitami

 3. Grafiki tła głównego

 4. Pogrupowane obiekty

 5. Niektóre efekty multimedialne

Microsoft Excel

 1. Autokształty

 2. Obiekty OLE

 3. Niektóre formanty i pola formularzy Microsoft Office

 4. Tabele przestawne

 5. Nowe typy wykresów

 6. Formatowanie warunkowe

 7. Niektóre funkcje/formuły (patrz poniżej)

Jednym z przykładów różnić między programami Calc i Excel jest sposób obsługi wartości logicznych. W komórkach A1 i A2 wpisz wartości PRAWDA.

Ikona notatki

Szczegółowe informacje na temat konwersji dokumentów do formatów i z formatów pakietu Microsoft Office, patrzMigration Guide.


Otwieranie dokumentów pakietu Microsoft Office chronionych hasłem

LibreOffice może otwierać następujące typy dokumentów Microsoft Office chronione hasłem.

Format Microsoft Office

Obsługiwana metoda szyfrowania

Word 6.0, Word 95

Słabe szyfrowanie XOR

Word 97, Word 2000, Word XP, Word 2003

Szyfrowanie zgodne z pakietem Office 97/2000

Word XP, Word 2003

Słabe szyfrowanie XOR z wcześniejszych wersji programu Word

Excel 2.1, Excel 3.0, Excel 4.0, Excel 5.0, Excel 95

Słabe szyfrowanie XOR

Excel 97, Excel 2000, Excel XP, Excel 2003

Szyfrowanie zgodne z pakietem Office 97/2000

Excel XP, Excel 2003

Słabe szyfrowanie XOR z wcześniejszych wersji programu Excel


Pliki Microsoft Office, które są szyfrowane AES128 mogą być otwierane. Inne metody szyfrowania nie są obsługiwane.

Prosimy o wsparcie!