Zmiana przypisania plików Microsoft Office

Aby zmienić skojarzenia rozszerzeń plików pakietu Microsoft Office, tak aby pliki te były otwierane w pakiecie LibreOffice lub Microsoft Office, w systemie Microsoft Windows należy wykonać następujące czynności:

  1. W Eksploratorze plików systemu Windows kliknij prawym przyciskiem myszy typ, który chcesz przypisać do innej aplikacji.

  2. W menu kontekstowym, wybierz polecenie Otwórz za pomocą - Wybierz program domyślny.

  3. Z listy programów wybierz aplikację, która ma być używana do otwierania bieżącego typu plików. Upewnij się, że została zaznaczona opcja "Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu plików".

    Jeżeli procedura ta nie dotyczy Twojej wersji systemu Microsoft Windows, przeszukaj pomoc systemu Microsoft Windows, aby znaleźć instrukcje, w jaki sposób zmienić przypisania plików.

Prosimy o wsparcie!