Porównanie pakietów Microsoft Office i LibreOffice

Poniżej zestawiono funkcje pakietu Microsoft Office i ich odpowiedniki w pakiecie LibreOffice.

Microsoft Office XP

LibreOffice

Autokształty

Galeria obiektów
Kształty są na pasku Rysunek (menu Widok - Paski narzędzi - Rysunek)

Zmień rozmiar liter

Rozmiar/Znaki

Kliknij i pisz

Kursor bezpośredni

Porównaj i scal dokumenty

Porównaj

Plan dokumentu

Nawigator

Inspekcja formuł

Detektyw

Podziały wiersza i strony

Przepływ tekstu

Ustawienia strony

Format - Styl strony

W przypadku arkuszy patrz także Widok - Podgląd podziału stron

Adiustacja

Śledź zmiany - Pokaż zmiany

Odśwież dane (w Excelu)

Odśwież zakres

Zamieniaj tekst podczas pisania

Autokorekta

Pokaż/Ukryj

Znaki niedrukowane, Ukryte akapity

Pisownia i gramatyka

Pisownia

Śledź zmiany

Zmiany - Rejestruj

Sprawdzanie

Poprawność danych

Skoroszyt

Arkusz kalkulacyjny

Arkusz

Arkusz

Dzielone skoroszyty

Współpraca


Prosimy o wsparcie!