Rejestrowanie makra

LibreOffice może rejestrować polecenia wykonywane za pomocą klawiatury i myszy w programie Writer i Calc.

 1. Otwórz dokument, dla którego chcesz zarejestrować makro.

 2. Wybierz Narzędzia - Makra - Zarejestruj makro.

  Ikona notatki

  Jeśli pozycja w menu Narzędzia - Makra - Zarejestruj makro nie istnieje, upewnij się że opcja rejestrowania makra jest włączona w - LibreOffice - Zaawansowane.


  Pojawi się małe okno dialogowe Zarejestruj makro zawierające tylko jeden przycisk Zakończ rejestrację.

 3. Wykonaj operacje, które chcesz zarejestrować.

  Aby odznaczyć obiekt użyj klawisza Escape, ponieważ rejestrator makr nie potrafi obsłużyć tej operacji wykonanej jako kliknięcie myszki.

 4. Kliknij Zakończ rejestrację.

  Otwarte zostanie okno dialogowe Makro w którym możesz zapisać i uruchomić dialog Twoje makro.

  Jeżeli chcesz zakończyć rejestrację bez zapisywania makra kliknij przycisk Zamknij okna dialogowego Zarejestruj makro.

 5. Aby zapisać makro, najpierw wybierz obiekt, w którym chcesz je zapisać z listy Zapisz makro w.

 6. Jeżeli makro ma zostać zapisane w nowej bibliotece lub w nowym module kliknij odpowiednio przycisk Nowa biblioteka lub nowy moduł a następnie wpisz nazwę biblioteki lub modułu.

 7. Wpisz nazwę nowego makra w polu Nazwa makra.

 8. Kliknij Zapisz.

Ograniczenia rejestratora makr

Następujące czynności nie są rejestrowane:

Prosimy o wsparcie!