Stosowanie stylów linii za pomocą paska narzędzi

Na pasku narzędzi Właściwości obiektu rysunkowego znajdują się ikony i pola kombi umożliwiające zdefiniowanie różnych atrybutów linii.

Please support us!