Definiowanie stylów linii

 1. Wybierz w dokumencie obiekt rysunkowy z liniami.

 2. Wybierz polecenie Format - Linia, a następne przejdź do karty Style linii.

 3. Określ właściwości linii.

  Ikona notatki

  Aby określić długość linii jako wartość procentową jej szerokości, wybierz opcję Dopasuj do szerokości wiersza.


 4. Kliknij przycisk Dodaj.

 5. Wprowadź nazwę stylu linii i kliknij przycisk OK.

  Ikona notatki

  Aby zapisać styl linii na liście niestandardowych stylów linii, kliknij ikonę Zapisz style linii.


 6. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe.

Prosimy o wsparcie!