Definiowanie stylów strzałek

Możesz zdefiniować dowolny kształt, który ma się znaleźć na liście dostępnych stylów strzałek. Tylko forma kształtu jest dodawana jako czarny grot strzałki.

  1. Użyj funkcji rysowania, aby utworzyć kształt, który będzie używany jako styl strzałki.

  2. Wybierz kształt i Format - Linia.

  3. W oknie dialogowym kliknij kartę Style strzałek.

  4. Kliknij przycisk Dodaj i określ nazwę nowego stylu strzałki.

  5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

Prosimy o wsparcie!