Definiowanie zakończeń linii

Na liście zakończeń linii można umieścić dowolny obiekt.

  1. Obiekt do wykorzystania jako zakończenie linii można utworzyć za pomocą funkcji rysowania.

  2. Zaznacz obiekt, po czym wybierz polecenie Format - Linia.

  3. W oknie dialogowym kliknij przycisk Style strzałek.

  4. Kliknij przycisk Dodaj i określ nazwę nowego stylu strzałki.

  5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

Please support us!