Wybieranie języka dokumentu

Od języka wybranego dla dokumentu zależy słownik stosowany podczas sprawdzania pisowni, wybór słownika słownika wyrazów bliskoznacznych, reguły dzielenia wyrazów, separatory części dziesiętnych i tysięcy oraz format waluty.

Określanie języka całego dokumentu

 1. Wybierz polecenie . Przejdź do pozycji Ustawienia językowe – Języki.

 2. W części Domyślny język dokumentów wybierz język, jaki ma być stosowany dla wszystkich nowo utworzonych dokumentów. Zaznaczenie opcji Tylko w bieżącym dokumencie powoduje, że wybór dotyczy tylko bieżącego dokumentu. Zamknij okno dialogowe, klikając przycisk OK.

Określanie języka stylu akapitu

 1. Umieść kursor w obszarze akapitu, którego styl chcesz zmienić.

 2. Otwórz menu kontekstowe i wybierz polecenie Edycja stylu akapitu. Zostanie otwarte okno dialogowe Styl akapitu.

 3. Wybierz zakładkę Czcionka.

 4. Wybierz Język, a następnie kliknij przycisk OK.

  We wszystkich akapitach sformatowanych z użyciem bieżącego stylu będzie określony wybrany język.

Określanie języka bezpośrednio dla wybranego tekstu

 1. Zaznacz tekst, dla którego chcesz określić język.

 2. Wybierz Format - Znak. Zostanie otwarte okno dialogowe Znak.

 3. Wybierz zakładkę Czcionka.

 4. Wybierz Język, a następnie kliknij przycisk OK.

W programie LibreOffice Calc wybierz Format - Komórki, a następnie postępuj zgodnie z przedstawionym opisem.

Określanie języka stylu znaku

 1. Otwórz okno Style i kliknij ikonę Style znaku.

 2. Kliknij nazwę stylu znaku, dla którego chcesz określić inną nazwę.

 3. Następnie otwórz menu kontekstowe w oknie Style i wybierz Modyfikuj. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Styl znaku.

 4. Wybierz zakładkę Czcionka.

 5. Wybierz Język, a następnie kliknij przycisk OK.

  Teraz można zastosować taki styl znaku do wybranego tekstu.

Dodawanie kolejnych języków tekstu

 1. Słowniki są rozpowszechniane i instalowane jako rozszerzenia. Aby otworzyć stronę ze słownikami w domyślnej przeglądarce, wybierz opcję Narzędzia – Język – Więcej słowników on-line.

 2. Wybierz słownik z listy. Kliknij w opisie słownika ten nagłówek, który chcesz zainstalować.

 3. Na następnej stronie kliknij ikonę Pobierz, aby pobrać rozszerzenie słownika. Zanotuj nazwę folderu, do którego przeglądarka pobiera plik. Pobierz dodatkowe słowniki, jak chcesz.

 4. W LibreOffice wybierz Narzędzia - Rozszerzenia i kliknij Dodaj, aby zainstalować pobrane rozszerzenia.

 5. Po zainstalowaniu wszystkich rozszerzeń zamknij program LibreOffice (włącznie z modułem Szybkie uruchamianie) i uruchom go ponownie.

Ustawienie języka interfejsu użytkownika

Standardowa instalacja programu LibreOffice zapewnia interfejs użytkownika w wybranym języku.

Większość użytkowników pobiera wersję w języku amerykańskim angielskim zawierającą angielskie polecenia menu i angielską pomoc online. Aby korzystać z innych języków menu (oraz pomocy online, jeśli jest dostępna w tym języku), zmień język interfejsu użytkownika w sposób podany poniżej.

 1. Wybierz polecenie - Ustawienia językowe - Języki.

 2. Wybierz inny język interfejsu użytkownika w polu listy „Interfejs użytkownika”.

 3. Kliknij OK i uruchom ponownie LibreOffice.

 4. Jeśli pole listy nie zawiera wymaganego języka, zobacz „Dodawanie kolejnych języków interfejsu użytkownika”.

Dodawanie kolejnych języków interfejsu użytkownika

Ustawienia językowe – Języki

Format - Znak - Czcionka

Prosimy o wsparcie!