Drukowanie etykiet adresowych

  1. Wybierz Plik - Nowy - Etykiety. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Etykiety.

  2. Na karcie Etykiety wybierz format arkusza etykiet, na którym chcesz wykonać wydruk.

  3. Wybierz bazę danych i tabelę, z której chcesz uzyskać dane.

  4. Wybierz pole bazy danych, którego zawartość chcesz wydrukować. Kliknij strzałkę umieszczoną po lewej stronie tego pola, aby wstawić pole bazy danych do pola Tekst etykiety.

    Jeśli potrzebujesz wstawić więcej pól bazy danych na każdą etykietę, wybieraj i wstawiaj dalsze pola. Aby wstawić nowy wiersz, naciśnij klawisz Enter. Można także wpisać tekst, który będzie taki sam na każdej etykiecie.

  5. Jeśli chcesz wpisać więcej tekstu, zastosować formatowanie lub wstawić obraz albo rysunek, włącz opcję Synchronizuj zawartość na karcie Opcje. Gdy opcja ta zostanie włączona, po zamknięciu okna dialogowego Etykiety zostanie wyświetlone małe okno z przyciskiem Synchronizuj. Teraz wystarczy wykonać edycję pierwszej etykiety w dokumencie z etykietami i kliknąć przycisk Synchronizuj. Wprowadzone zmiany zostaną skopiowane do każdej etykiety dokumentu.

  6. Kliknij przycisk Nowy dokument.

  7. Podczas wyświetlania dokumentu z etykietami można tymczasowo włączyć opcję Widok – Nazwy pól. Dzięki temu pola będą wyświetlane bardziej czytelnie. Pozwoli to na łatwiejsze układanie i edytowanie zawartości etykiet.

  8. Dokument z etykietami można zapisać lub wydrukować.

Po wybraniu polecenia drukowania dokumentu zostanie wyświetlony monit z prośbą o wskazanie, czy ma zostać wydrukowany list seryjny. Kliknij przycisk Tak, aby otworzyć okno dialogowe Korespondencja seryjna. W oknie dialogowym Korespondencja seryjna możesz wybrać rekordy, dla których mają być wydrukowane etykiety.

Prosimy o wsparcie!